Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог статей

Головна » Статті » Для учнів » Навчання

Інтернет: рейтинг університетів

Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів важливо правильно обрати для вступу вищий навчальний заклад, який дав би їм надійну путівку в самостійне життя. Для ознайомлення з університетами України можна використати посилання в їх рейтингу за рівнем присутності у мережі Інтернет.

Webometrics Ranking of World's Universities опублікував рейтинг світових університетів за рівнем їх присутності у мережі станом на січень 2015 року. Результати досліджень Webometrics публікуються двічі на рік та охоплюють дванадцять тисяч університетів з усього світу. Метою рейтингу є стимулювання присутності в Інтернеті навчальних закладів і студентів.

В процесі складання рейтингу розробниками враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вищого навчального закладу, зовнішні посилання на нього, цитування ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів. Іншими словами, оцінюється змістова та інформаційна складова web-сайту навчального закладу, показники відвідуваності сайтів та їх дизайн до уваги не беруться.

Новий web-рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities (January 2015), що опублікований 12 лютого, складений з урахуванням систематизованих даних, що були отримані розробниками у січні 2015 року.

Свої рейтингові web-місця отримали й 297 вищих навчальних закладів з України (у січні 2014 року – 313). Українські університети поки що не є світовими лідерами за показниками своєї присутності у мережі. Середнє місце в рейтингу – 11816.

А де наш «великий і могутній» сусід – Росія? Рейтингові web-місця отримали 1531 вищих навчальних закладів Російської Федерації. У першій тисячі – 6 вищих навчальних закладів. Найвищий рейтинг має Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова – 129 місце. Середнє місце у світовому рейтингу – 13881. Коментарі зайві.

Глобальним лідером Webometrics традиційно є університети США – 58 університетів у Top-100 та 17 у Тор-20 світового рейтингу. Канада і Китай у перший сотні вишів мають по 5 університетів. Велика Британія лідирує представництвом своїх університетів у Європі, а найкращим університетом Східної Європи за показниками присутності в Інтернет є чеський Charles University in Prague.

Звичайно, при виборі університету абітурієнти мають брати до уваги й багато інших показників діяльності вищих навчальних закладів.

Прокрутка таблиці

Місце в Україні Місце у світі Назва університету
1 937 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
2 1265 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
3 1388 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
4 1414 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
5 1516 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
6 1741 Сумський державний університет
7 1897 Національний авіаційний університет
8 1934 Національний університет «Львівська політехніка»
9 2083 Національний університет біоресурсів і природокористування України
10 2101 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
11 2369 Львівський національний університет ім. Івана Франка
12 2529 Національний гірничий університет
13 2589 Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
14 3035 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
15 3048 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
16 3175 Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
17 3183 Донецький національний технічний університет
18 2320 Харківська національна академія міського господарства
19 3239 Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини
20 3404 Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
21 3422 Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
22 3475 Буковинський державний медичний університет
23 3722 Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
24 3741 Вінницький національний технічний університет
25 3885 Житомирський державний університет ім. І. Франка
26 4107 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
27 4223 Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
28 4308 Севастопольський національний технічний університет
29 4315 Національний університет харчових технологій
30 4371 Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
31 4416 Запорізький національний університет
32 4445 Донецький національний університет
33 4483 Мелітопольський державний педагогічний університет
34 4585 Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
35 4611 Донбаський державний педагогічний університет
36 4646 Національний університет «Острозька академія»
37 4650 Київський національний економічний університет
38 4654 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
39 4701 Тернопільський національний економічний університет
40 4851 Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя
41 4877 Одеський національний політехнічний університет
42 4917 Тернопільський національний педагогічний університет
43 4947 Запорізький національний технічний університет
44 5061 Харківський національний економічний університет
45 5109 Українська академія банківської справи Національного банку України
46 5200 Київський національний торговельно-економічний університет
47 5203 Чорноморський державний університет імені Петра Могили
48 5336 Київський університет ім. Бориса Грінченка
49 5366 Київський національний університет технологій та дизайну
50 5369 Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
51 5429 Сумський національний аграрний університет
52 5526 Приазовський державний технічний університет
53 5613 Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного Банку України
54 5645 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
55 5729 Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка
56 5733 Європейський університет
57 5776 Бердянський державний педагогічний університет
58 5872 Харківський регіональний інститут державного управління
59 6057 Черкаський державний університет
60 6155 Чернівецький торговельно-економічний інститут
61 6194 Львівський національний медичний університет
62 6304 Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля
63 6306 Національна академія внутрішніх справ
64 6384 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
65 6488 Житомирський державний технологічний університет
66 6571 Національний університет державної податкової служби України
67 6623 Хмельницький національний університет
68 6688 Київський національний університет будівництва і архітектури
69 6729 Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
70 6860 Чернігівський національний технологічний університет
71 6867 Запорізька державна інженерна академія
72 6893 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
73 7025 Запорізький державний медичний університет
74 7110 Національна академія управління
75 7157 Київський національний університет культури і мистецтв
76 7164 Український католицький університет
77 7282 Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
78 7290 Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського
79 7307 Полтавська державна аграрна академія
80 7339 Ужгородський національний університет
81 7476 Одеський регіональний інститут державного управління
82 7519 Вінницький національний аграрний університет
83 7572 Уманський державний аграрний університет
84 7649 Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
85 7777 Кам'янець-Подільський національний університет ім.  І. Огієнка
86 7810 Львівська комерційна академія
87 7815 Київська школа економіки
88 7826 Кримський державний медичний університет
89 7835 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
90 7883 Донбаська державна машинобудівна академія
91 7896 Миколаївський національний аграрний університет
92 7939 Одеська національна академія зв'язку
93 7961 Народна українська академія
94 7969 Чернівецький медичний коледж
95 8022 Донбаський державний технічний університет
96 8116 Університет економіки та права «КРОК»
97 8280 Національний фармацевтичний університет
98 8348 Харківський інститут банківської справи
99 8350 Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
100 8375 Національна академія медичних наук України
101 8411 Київський університет права
102 8463 Черкаський інститут банківської справи
103 8682 Херсонський державний університет
104 8794 Полтавський національний педагогічний університет
105 8820 Луцький національний технічний університет
106 8823 Національний університет цивільного захисту України
107 8833 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
108 8853 Львівський державний університет фізичної культури
109 8874 Академія адвокатури України
110 8900 Національний університет водного господарства та природокористування
111 8948 Керченський державний морський технологічний університет
112 8965 Донецький державний університет управління
113 8995 Національна металургійна академія України
114 9061 Українська медична стоматологічна академія
115 9161 Український державний хіміко-технологічний університет
116 9221 Одеський національний медичний університет
117 9279 Донбаська національна академія будівництва та архітектури
118 9343 Донецька академія автомобільного транспорту
119 9363 Українська інженерно-педагогічна академія
120 9387 Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова НАМН України
121 9467 Дніпропетровська медична академія
122 9485 Національний університет фізичного виховання і спорту України
123 9557 Національний транспортний університет
124 9749 Херсонський національний технічний університет
125 9825 Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості
126 9877 Міжнародний інститут менеджменту
127 9978 Житомирський національний агроекологічний університет
128 10028 Класичний приватний університет
129 10082 Кримський економічний інститут Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана
130 10146 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
131 10157 Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
132 10314 Вінницький державний педагогічний університет
133 10618 Чернігівський державний інститут економіки і управління
134 10722 Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
135 10749 Київський міжнародний університет
136 10775 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
137 10955 Одеський державний екологічний університет
138 10956 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
139 11027 Міжнародний інститут бізнесу
140 11040 Дніпропетровський державний аграрний університет
141 11133 Одеська національна академія харчових технологій
142 11136 Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського
143 11138 Харківський національний університет внутрішніх справ
144 11194 Одеський національний економічний університет
145 11244 Луганська державна академія культури і мистецтв
146 11261 Криворізький національний університет
147 11270 Харківський національний педагогічний університет
148 11422 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
149 11486 Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
150 11593 Міжрегіональна академія управління персоналом
151 11668 Українська державна академія залізничного транспорту
152 11704 Харківський національний університет радіоелектроніки
153 11716 Кіровоградський національний технічний університет
154 11776 Донецький інститут залізничного транспорту
155 11894 Маріупольський державний університет
156 11899 Донецький державний інститут штучного інтелекту
157 11929 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
158 11943 Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного
159 11951 Київський національний лінгвістичний університет
160 11991 Харківський державний інститут культури
161 12096 Інститут прикладного системного аналізу
162 12225 Волинський інститут економіки та менеджменту
163 12261 Українська академія друкарства
164 12272 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
165 12305 Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
166 12372 Луганський державний медичний університет
167 12473 Львівський національний аграрний університет
168 12500 Хмельницький університет управління та права
169 12506 Кіровоградська державна льотна академія України
170 12543 Бережанський агротехнічний інститут

Продовження таблиці

 

Категорія: Навчання | Додав: Peter (23.02.2015)
Переглядів: 922 | Рейтинг: 5.0/11
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Самовиховання [2]
Навчання [2]
Світ професій [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 368
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0