Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет
Головна » 2016 » Лютий » 29 » Web-рейтинг університетів – 2016
00:50
Web-рейтинг університетів – 2016

З 2004 року рейтинг Web (або Webometrics) Рейтинг публікується двічі на рік (дані збираються протягом перших тижнів січня і липня), та охоплює понад 24000 вищі навчальні заклади по всьому світу. Webometrics Ranking of World's Universities опублікував рейтинг світових університетів за рівнем їх присутності у мережі станом на січень 2016 року.

Січневе видання (2016.1.1 з поправками) побудоване з показниками, отриманими з 1 до 20 січня 2016 року. Кожна змінна бралася щонайменше два рази протягом цього періоду, а максимальне значення вибиралося для уникнення помилки. Волатильність (статистичний показник, що характеризує тенденцію величини змінюватися з часом) пошукових систем дуже висока, тому цифрові значення можуть бути різними, якщо пошук проводиться у різні дні.

Метою Webometrics є стимулювання інститутів і вчених до веб-присутності, яка відображає їх діяльність. Якщо веб-продуктивність вищого навчального закладу знаходиться нижче очікуваної позиції, університетське керівництво повинно переглянути свою мережу, відкритий доступ та політику прозорості, сприяючи збільшенню обсягу і якості їх електронних публікацій.

В процесі складання рейтингу розробники враховують кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вищого навчального закладу, зовнішні посилання на нього, цитування ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів, тобто оцінюється змістова та інформаційна складова web-сайту навчального закладу. Показники відвідуваності сайтів та їх дизайн до уваги не беруться.

Webometrics Ранг університету тісно пов’язаний з обсягом і якістю змісту публікацій в Інтернеті. Такий матеріал має бути створений викладачами та іншими членами університету або за спеціальною угодою з зовнішніми авторами. Не можна використовувати зовнішній ресурс для підвищення рангу університету. Також не можна штучно збільшувати кількість файлів на веб-сайті, особливо в архіві, поширювати один і той же матеріал в різних форматах або розділяти документ на кілька різних файлів (наприклад, PDF-файл для кожної сторінки в монографії). Це не тільки є неетичним вчинком, а й відповідно до норм міжнародного права є незаконним, так як використання без дозволу матеріалів третіх осіб порушує авторські права інших авторів, установ і редакцій та є злочином, який може каратися штрафом порядку мільйонів доларів чи ув’язненням. Законодавством Європейського Союзу передбачено навіть покарання за посилання на сайти, що забезпечують доступ до піратського змісту.

Університети США зміцнили свої позиції: у Топ-100 світового рейтингу потрапили 60 американських університетів (рік тому їх було 58). В цілому Топ-100 має такий вигляд за кількістю університетів різних держав: США – 60, Великобританія – 6, Канада – 5, Австралія – 4, Німеччина – 4, Китай – 3, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, Японія – по 2, Бразилія, Гонконг, Данія, Італія, Мексика, Норвегія, Південна Корея, Сінгапур, Тайвань, Фінляндія – по 1.

У web-рейтингу є 1417 російських вищих навчальних закладів (минулого року їх було 1531), як і рік тому, у першій тисячі – 6 вищих навчальних закладів. Найвищий рейтинг серед вищих навчальних закладів Росії має Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова – 138 місце (у 2015 році – 129 місце). Якщо говорити про середнє місце в рейтингу (сума місць, поділена на їх кількість), то російські виші піднялися з 13881-го у 2015 році на 13608-е місце у 2016 році.

Яку ж картину web-присутності українських вищих навчальних закладів представляє Webometrics?

Рейтингові web-місця отримали 293 вищих навчальних закладів України (у січні 2015 року – 297, у січні 2014 року - 313). Жодний український університет не потрапив до першої тисячі кращих (у минулому році 937-у позицію світового рейтингу займав Київський національний університет імені Тараса Шевченка). На 525 позицій знизилося і середнє місце в рейтингу – 12341-е місце у 2016 році відносно 11816-го місця у 2015 році. Хоча це й більше ніж на 1000 позицій вище російських вишів, все-таки проведена «реформа» чомусь дає результати, протилежні до очікуваних...

Для ознайомлення з університетами України можна використати посилання в їх рейтингу за рівнем присутності у мережі Інтернет.

Україна    Світ         Університети

1               1028        Київський національний університет ім. Т. Шевченка

2               1664        НТУ України «Київський політехнічний інститут»

3               1694        Харківський національний університет ім. В Н Каразіна

4               1904        Таврійський Національний Університет ім. В І Вернадського

5               2026        Сумський державний університет

6               2082        Харківський політехнічний інститут

7               2136        Національний авіаційний університет

8               2225        Львівський національний університет ім. Івана Франка

9               2242        Національний університет «Львівська політехніка»

10             2365        Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

11             2657        Національний університет біоресурсів і природокористування України

12             2838        Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

13             2897        Національний гірничий університет

14             2962        Харківський національний університет радіоелектроніки

15             3075        Харківський національний університет міського господарства

16             3110        Тернопільський національний економічний університет

17             3258        Національний університет нафти і газу

18             3310        Національний аерокосмічний університет ім. М. Е. Жуковского

19             3647        Донецький національний медичний університет ім. М Горького

20             3712        Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника,

21             3721        Вінницький національний технічний університет

22             3752        Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

23             3957        Національний університет «Києво-Могилянська академія»

24             3979        Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

25             4018        Європейський університет

26             4357        Донецький національний університет

27             4371        Ужгородський національний університет

28             4523        Чернівецький медичний коледж

29             4864        Національний університет харчових технологій

30             4897        Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини

31             5115        Київський нацiональний економiчний унiверситет

32             5138        Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

33             5138        Український католицький університет

34            5153        Кременчуцький національний університет

35             5398        Буковинський державний медичний університет

36             5473        Тернопільський державний медичний університет

37             5475        Київський національний університет технологій та дизайну

38             5595        Одеський національний політехнічний університет

39             5616        Вінницький національний аграрний університет

40             5646        Донецький національний технічний університет

41             5691        Національна академія внутрішніх справ

42             5697        Запорізький національний університет

43             5917        Київський Університет ім. Б. Грінченка

44             6030        Мелітопольський державний педагогічний університет

45             6141        Полтавський національний технічний університет

46             6342        Луганський національний університет ім. Т. Шевченка

47             6420        Харківський національний автомобільно-дорожній університет

48            6425        Українська академія банківської справи

49             6569        Київський національний торговельно-економічний університет

50             6587        Івано-Франківський національний медичний університет

51             6682        Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

52             6706        Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

53             6722        Житомирський державний університет ім. І. Франка

54             6722        Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

55             6731        Тернопільський національний педагогічний університет

56             6833        Бердянський державний педагогічний університет

57             6851        Запорізький національний технічний університет

58             6905        Дніпропетровський університет залізничного транспорту

59            6911        Університет економіки та права «КРОК»

60             6936        Чернігівський національний технологічний університет

61             6969        Національний університет «Острозька академія»

62             6969        Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

63             6976        Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

64             7209        Харківський національний економічний університет

65             7369        Львівський національний медичний університет

66             7477        Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

67             7640        Херсонський державний унiверситет

68             7664        Національний університет «Одеська юридична академія»

69             7713        Хмельницький нацiональний унiверситет

70             7766        Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя

71             7778        Кіровоградський державний педагогічний університет

72             7794        Приазовський державний технічний університет

73             7834        Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

74             7905        Таврійський державний агротехнологічний університет

75             7922        Чернівецький торговельно-економічний інститут

76             7970        Українська інженерно-педагогічна академія

77             7993        Національний фармацевтичний університет

78             8079        Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова АМН України

79             8138        Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

80             8257        Київський національний університет будівництва і архітектури

81            8433        Київська школа економіки

82             8457        Донбаська нацiональна академiя будiвництва та архiтектури

83             8469        Київський національний університет культури і мистецтв

84             8469        Сумський національний аграрний університет

85             8689        Харківський регіональний інститут державного управління

86             8750        Український державний хіміко-технологічний університет

87             8799        Національний університет державної податкової служби України

88             8825        Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля

89             8840        Запорiзька державна iнженерна академiя

90             8850        Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

91             8925        Донбаська державна машинобудівна академія

92             9121        Харківський національний університет внутрішніх справ

93             9152        Житомирський державний технологiчний університет

94             9229        Полтавська державна аграрна академія

95             9229        Кримський державний медичний університет

96            9229        Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

97             9260        Вінницький національний медичний університет

98             9280        Міжнародний інститут менеджменту

99             9280        Хмельницький інститут соціальних технологій

100           9329        Національна металургійна академія України

101           9377        Київський університет права

102           9480        Дніпропетровська медична академія

103           9778        Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова

104           9798        Запорізький державний медичний університет

105          9819        Уманський національний університет садівництва

106           9954        Національний університет водного господарства

107           9991        Криворізький національний університет

108           10000      Кримський гуманітарний університет

109           10071      Полтавський національний педагогічний університет

110           10078      Кам'янець-Подільський національний університет ім. І Огієнка

111           10096      Львівський державний університет фізичної культури

112           10132      Національний університет фізичного виховання і спорту України

113           10242      Харківський технічний університет сільського господарства

114           10266      Народна українська академія

115           10358      Донбаський державний педагогічний університет

116           10561      Міжрегіональна академія управління персоналом

117           10593      Київський національний лінгвістичний університет

118           10738      Одеська національна академія харчових технологій

119           10772      Львівська комерційна академія

120           10852      Національний університет цивільного захисту України

121           10894      Севастопольський державний університет

122           10923      Українська медична стоматологічна академія

123           10963      Одеський національний медичний університет

124           11006      Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

125           11065      Національний транспортний університет

126           11128      Білоцерківський національний аграрний університет

127           11285      Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба

128           11312      Донецький інститут туристичного бізнесу

129           11449      Українська державна академія залізничного транспорту

130           11455      Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

131           11483      Миколаївський національний аграрний університет

132           11513      Харківський інститут банківської справи

133           11555      Українська академія друкарства

134           11570      Державний унiверситет телекомунiкацiй

135           11577      Донецький державний університет управління

136           11584      Хмельницький університет управління та права

137           11592      Одеський регіональний інститут державного управління

138           11631      Луцький національний технічний університет

139           11800      Сумський державний педагогічний університет

140           11846      Дніпродзержинський державний технічний університет

141          11888      Харківський національний педагогічний університет

142           11965      Міжнародний інститут бізнесу

143           12022      Національна академія медичних наук України

144           12130      Міжнародний гуманітарний університет

145           12135      Національна музична академія України ім.П.І. Чайковського

146           12146      Житомирський національний агроекологічний університет

147           12146      Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

148           12184      Південноукраїнський національний педагогічний університет

149           12198      Криворізький державний педагогічний університет

150           12207      Донецька академія автомобільного транспорту

151           12256      Кіровоградська льотна академія

152           12287      Харківська державна академія культури

153           12287      Академія адвокатури України

154           12372      Черкаський навчально-науковий інститут

155           12400      Донецький національний технічний університет

156           12495      Класичний приватний університет

157           12567      Вінницький державний педагогічний університет

158           12826      Національний лісотехнічний університет України

159           12866      Академія сухопутних військ гетьмана ім. Петра Сагайдачного

160           12866      Львівський національний аграрний університет

161           12885      Київський міжнародний університет

162           12995      Херсонський національний технічний університет

163           13060      Кіровоградський національний технічний університет

164           13181      Миколаївський національний університет

165           13189      Харківський національний медичний університет

166           13192      Академія праці, соціальних відносин і туризму

167           13260      Львівський інститут банківської справи

168           13267      Львівський інститут менеджменту

169           13300      Одеська національна морська академія

170           13397      Львiвська нацiональна академiя мистецтв

171           13409      Одеський національний морський університет

172           13450      Академія муніципального управління

173           13640      Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

174           13682      Бережанський агротехнічний інститут

175           13720      Львівський національний університет ветеринарної медицини

176           13877      Університет митної справи та фінансів

177           14125      Харківська державна академія дизайну і мистецтв

178           14131      Київська державна академія водного транспорту

179           14137      Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

180           14154      Державний економіко-технологічний університет транспорту

181           14177      Луганський державний медичний університет

182           14200      Одеська національна музична академія

183           14300      Харківська медична академія післядипломної освіти

184           14344      Херсонський державний аграрний університет

185           14675      Харківський національний університет мистецтв

186           14754      Міжнародний економіко-гуманітарний універститет

187           14766      Вінницький торговельно-економічний інститут

188           14800      Луганський національний аграрний університет

189           14809      Черкаський державний технологічний університет

190           14854      Чернігівській національний педагогічний університет

191           14942      Кримський агротехнологічний університет

192           14978      Мукачівський державний університет

193           15070      Київський університет туризму економіки і права

194           15070      Полтавський університет економіки і торгівлі

195           15099      Одеський національний економічний університет

196           15138      Академія пожежної безпеки Героїв Чорнобиля

197           15138      Рівненський державний гуманітарний університет

198           15152      Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

199           15223      Подільський державний аграрно-технічний університет

200           15248      Донецький інститут залізничного транспорту

201           15273      Волинський інститут економіки та менеджменту

202           15292      Ізмаїльський державний гуманітарний університет

203           15303      Міжнародний науково-технічний університет ім.ак. Юрія Бугая

204           15447      Національна академія управління

205           15469      Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні

206           15607      Київський національний торговельно-економічний університет

207           15678      Харківський торговельно-економічний інститут

208           15730      Бердянський університет менеджменту і бізнесу

209           15756      Львівська національна музична академія

210           15934      Харківський національний університет будівництва та архітектури

211           15995      Донецький юридичний інститут МВС України

212           16094      Київський економічний інститут менеджменту

213           16141      Одеська державна академія будівництва і архітектури

214           16236      Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

215           16242      Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

216           16399      Горлівський інститут іноземних мов

217           16426      Буковинський університет

218           16441      Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

219           16712      Національна академія державного управління

220           16762      Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

221           16809      Глухівський національний педагогічний університет

222           16868      Буковинський державний фінансово-економічний університет

223           16906      Донецький національний університет економіки і торгівлі

224           17126      Житомирський військовий інститут

225           17279      Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

226           17535      Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

227           17591      Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну

228           17591      Харківська державна зооветеринарна академія

229           17683      Міжнародний університет бізнесу і права

230           17713      Одеський державний аграрний університет

231           17718      Кіровоградський інститут комерції

232           17751      Луганський державний університет внутрішніх справ

233           17835      Херсонська державна морська академія

234           17993      Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій

235           18091      Київський університет ринкових відносин

236           18143      Одеський державний університет внутрішніх справ

237           18241      Харківський економіко-правовий університет

238           18279      Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

239           18308      Школа бизнесу КІБІТ

240           18535      Київський національний університет театру, кіно і телебачення

241           18569      Дніпропетровський гуманітарний університет

242           18649      Український гуманітарний інститут

243           18661      Хмельницький університет економіки і підприємництва

244           18703      Львівський державний інститут економіки і туризму

245           18771      Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму

246           18771      Міжнародний Соломонів університет

247           18858      Галицька академія

248           18931      Луганська державна академія культури і мистецтв

Переглядів: 3765 | Додав: Peter | Рейтинг: 5.0/9
Всього коментарів: 0
avatar
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Календар
«  Лютий 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 368
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0