Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » Постанови ВР, КМ України

Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних ...
[ Викачати з сервера (92.5 Kb) · Скачати дистанційно () ] 20.12.2014, 22:43

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
від 18 грудня 1998 р. № 2025
Київ
 
Про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних заходів

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1622 ( 1622-99-п ) від 01.09.99, № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008, № 1130 ( 1130-2012-п ) від 05.12.2012, № 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013, № 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
 

З метою забезпечення належного громадського порядку, безпеки учасників і глядачів під час проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, власникам спортивних споруд забезпечити неухильне додержання вимог Положення, затвердженого цією постановою.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

утворити комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів і в місячний термін затвердити порядок їх діяльності;

зобов'язати комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів у тримісячний термін обстежити місця проведення зазначених заходів.

4. Міністерству молоді та спорту забезпечити контроль за створенням і діяльністю зазначених комісій.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }

5. Державному комітету телебачення і радіомовлення сприяти висвітленню державними засобами масової інформації матеріалів, спрямованих на поліпшення виховної роботи з глядачами, підвищення культури поведінки під час проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1983 р. № 167 «Про порядок проведення масових спортивних заходів у республіці».
 

Прем'єр-міністр України                                                 В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1998 р. № 2025
 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних заходів
 

{ У тексті Положення слово «МНС» замінено словами «оперативно-рятувальна служба цивільного захисту, органи державного пожежного нагляду Держтехногенбезпеки» у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1130 ( 1130-2012-п ) від 05.12.2012 }

{ У тексті Положення слова «підрозділи оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» та «органи державного пожежного нагляду Держтехногенбезпеки» у всіх відмінках замінено словами «органи та підрозділи ДСНС» у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
 

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (далі - заходи) і є обов'язковим для всіх осіб, які беруть у цьому безпосередню участь, а саме для:

власників та орендарів спортивних споруд, які відповідають за їх підготовку і технічний стан;

організаторів - міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, федерацій з видів спорту, фізкультурно-спортивних товариств, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, згідно із затвердженими планами (календарями) яких проводяться заходи, та організацій, що відповідають за їх проведення;

учасників заходів;

глядачів.

2. У підготовці та проведенні заходів мають брати участь відповідні органи виконавчої влади та підприємства, установи і організації охорони здоров'я, зв'язку, зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, культури, телебачення і радіомовлення, міліція та інші.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

3. Заходи мають бути важливим засобом пропаганди фізичної культури та спорту, здорового способу життя і повинні проводитися в умовах високої культури обслуговування, безпеки учасників і глядачів, належного громадського порядку.

Класифікація заходів

4. Заходи за своїм значенням поділяються на міжнародні, державні та регіональні.

До міжнародних заходів належать міжнародні спортивні змагання (чемпіонати, першості та кубки світу, Європи, інші офіційні міжнародні змагання), а також міжнародні показові виступи, фестивалі, конкурси тощо.

До державних заходів належать спортивні змагання (чемпіонати, першості, кубки країни, всеукраїнські спортивні змагання), інші заходи (всеукраїнські фестивалі, конкурси, конгреси), що проводяться за рішенням центральних органів виконавчої влади.

До регіональних заходів належать спортивні змагання (чемпіонати, першості, кубки) та інші заходи (фестивалі, конкурси), що проводяться за рішенням місцевих держадміністрацій або органів місцевого самоврядування.

5. За джерелами фінансування заходи поділяються на державні та комерційні.

До державних заходів належать ті, що проводяться з ініціативи державних органів та повністю або частково фінансуються з державного чи місцевого бюджету.

До комерційних заходів належать ті, що проводяться з ініціативи спортивних федерацій, фізкультурно-спортивних товариств, юридичних та фізичних осіб за рахунок позабюджетних коштів.

{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

Підготовка заходів

6. Заходи проводяться лише на спортивних спорудах і у спеціально відведених місцях, прийнятих до експлуатації комісіями з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (далі - комісії з контролю), суддівськими колегіями, при суворому дотриманні всіма суб'єктами чинних норм і правил експлуатації споруд та місць розташування учасників заходу, місць загального користування, інженерних систем та систем оповіщення, санітарно-гігієнічного режиму приміщень, арен і територій; норм готовності засобів пожежогасіння, спортивно-технологічного устаткування та інвентаря (далі - технічні норми); правил проведення спортивних змагань з видів спорту, правил поведінки учасників і глядачів, правил пожежної безпеки, інших нормативних актів та вимог цього Положення.

{ Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

Комісії з контролю утворюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями терміном на 5 років.

7. Для кожної спортивної споруди з урахуванням місцевих умов і їх специфіки на підставі типових інструкцій і правил, затверджених Мінмолодьспортом, власники спортивних споруд за участю міліції та органів та підрозділів ДСНС розробляють відповідні інструкції та правила, в яких передбачається порядок організації та проведення заходів, підтримання громадського порядку, забезпечення безпеки учасників і глядачів, пожежної безпеки, надання медичної допомоги у разі настання нещасних випадків і порядок евакуації у разі виникнення надзвичайних обставин. Ці інструкції та правила затверджуються комісіями з контролю.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008, № 1130 ( 1130-2012-п ) від 05.12.2012, № 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }

8. Власники спортивних споруд у терміни, погоджені з відповідними місцевими держадміністраціями, забезпечують проведення комісіями з контролю за участю інженерних служб, проектних та будівельних організацій, міліції та органів та підрозділів ДСНС щороку технічне обстеження спортивних споруд, що використовуються для проведення заходів, з метою встановлення їх експлуатаційної надійності та стійкості будівельних конструкцій, відповідності шляхів евакуації затвердженим нормативам, а також здійснення заходів пожежної безпеки.

{ Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008, № 1130 ( 1130-2012-п ) від 05.12.2012 }

За результатами обстеження складається акт з висновком про відповідність або невідповідність спортивної споруди технічним нормам.

У разі виявлення істотних недоліків акт надсилається до відповідних місцевих держадміністрацій для вжиття заходів до їх усунення.

9. Організатори заходів, власники спортивних споруд, міліція та органи та підрозділи ДСНС забезпечують підготовку необхідної інформації та матеріалів з питань проведення заходів, забезпечення безпеки учасників і глядачів для розгляду їх в комісіях з контролю.

{ Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

Для координації цієї діяльності організаторами заходів утворюються спільні робочі комісії, до складу яких включаються відповідні фахівці, представники від організаторів заходу, власників спортивної споруди, інших заінтересованих установ і організацій.

Робочі комісії залежно від характеру заходу, погодних та інших умов, що можуть вплинути на забезпечення безпеки учасників і глядачів, не менш як за 4 години до початку його проведення здійснюють оперативно-технічний огляд об'єкта (місцевості), перевірку стану підготовки обслуговуючого персоналу, узагальнюють інформацію про чисельність проданих квитків, виданих перепусток, у тому числі і на автотранспорт. У разі потреби робочі комісії вживають заходів до усунення виявлених недоліків, складають протокол про можливість проведення заходу. При виявленні обставин, що ускладнюють проведення заходу, забезпечення охорони громадського порядку, безпеки учасників і глядачів, вносять до комісій з контролю пропозиції щодо заборони проведення цього заходу, обмеження допуску глядачів до небезпечних місць, об'єкта (місцевості) або проведення його без глядачів.

10. У разі потреби для підготовки і проведення найзначніших заходів за ініціативою їх організаторів утворюються оргкомітети з контролю і координації діяльності, які розробляють конкретні плани підготовки і проведення заходів, у яких передбачається забезпечення належних технічних норм, медичне обслуговування, порядок заповнення місць і евакуації глядачів, розподіл обов'язків між службами у разі виникнення надзвичайних обставин.

Проведення заходів

11. Підставою для проведення заходів є рішення (наказ) відповідного органу, за ініціативою (або під патронатом) якого вони проводяться, та договір між їх організаторами і власниками спортивної споруди про умови проведення заходів із зазначенням джерел фінансування, а також кошторис витрат.

Заходи проводяться, як правило, у неробочий (вечірній) час, вихідні та святкові дні. Початок і закінчення заходів повинні відповідати графіку руху транспорту загального користування. У разі потреби за погодженням з місцевими держадміністраціями робота транспорту загального користування може продовжуватись.

12. У підготовці і проведенні заходів має бути задіяна необхідна кількість обслуговуючого персоналу і технічних засобів усіх організацій-учасників та організаторів змагань.

13. Охорона громадського порядку та забезпечення безпеки громадян під час проведення заходів здійснюється в обов'язковому порядку міліцією.

{ Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

Під час проведення комерційних заходів охорона громадського порядку та забезпечення пожежної безпеки здійснюються на платній основі з укладенням відповідного договору між організаторами заходів, міліцією і органами та підрозділами ДСНС на умовах і в порядку, що передбачені законодавством.

{ Абзац другий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1130 ( 1130-2012-п ) від 05.12.2012 }

Договорами передбачається:

погодинна оплата праці працівників міліції та особового складу органів та підрозділів ДСНС;

{ Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008, № 1130 ( 1130-2012-п ) від 05.12.2012 }

відшкодування амортизаційних витрат за використання автотранспорту та майна;

виплата відшкодування матеріальних збитків у разі завдання їх працівникам міліції та особовому складу органів та підрозділів ДСНС під час забезпечення громадського порядку та безпеки.

{ Абзац шостий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008, № 1130 ( 1130-2012-п ) від 05.12.2012 }

Медичне обслуговування комерційних заходів здійснюється на платній основі шляхом укладення відповідних договорів між організаторами заходів та закладами охорони здоров'я.

14. Забороняється продаж квитків і видача перепусток без зазначення місць, трибун і секторів, а також розповсюдження їх у кількості, що перевищує наявну кількість місць згідно із встановленими нормами.

Вимоги до суб'єктів, що безпосередньо беруть участь у
підготовці та проведенні заходів

15. Організатори заходу забезпечують:

1) узгодження місць і термінів проведення заходів з відповідними місцевими держадміністраціями, власниками спортивних споруд, міліцією та органами та підрозділами ДСНС; умови для організації реклами і продажу квитків на спортивні заходи: міжнародні - за 3 місяці; державні - за 2 місяці; регіональні - за 1 місяць до їх проведення, а у разі проведення концертів естрадних виконавців, театралізованих шоу та інших культурно-видовищних комерційних заходів на спортивних спорудах та в інших спеціально відведених для цього місцях, узгодження місць і термінів їх проведення, кількості глядачів - за 1 місяць до їх проведення;

{ Підпункт 1 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

{ Підпункт 2 пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ № 1622 ( 1622-99-п ) від 01.09.99 }

3) надання інформації про чисельність проданих квитків, виданих перепусток, у тому числі і на автотранспорт;

4) встановлення контрольно-перепускного режиму, розміщення учасників і глядачів на аренах та трибунах згідно з місцями, зазначеними у квитках і перепустках;

5) здійснення контролю за дотриманням правил та нормативних актів щодо заборони торгівлі спиртними напоями, безалкогольними напоями у скляній тарі на спортивних спорудах під час проведення заходів, а також проходу з ними на територію спортивних споруд;

6) подання міліції, органам та підрозділам ДСНС та власникам спортивних споруд Положення про проведення масового заходу із зазначенням технічних умов, програми, регламенту, інших спеціальних відомостей для розроблення заходів щодо охорони громадського порядку, забезпечення безпеки учасників і глядачів: міжнародних, державних заходів - за 2 місяці; регіональних заходів - за 1 місяць до їх проведення;

{ Підпункт 6 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

7) ознайомлення учасників заходів, суддів, обслуговуючого персоналу з вимогами Положення про проведення масового заходу;

8) своєчасне прибуття учасників заходів, дотримання ними правил змагань, норм поведінки в громадських місцях та вимог пожежної безпеки.

{ Підпункт 8 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

16. Власники спортивних споруд забезпечують:

1) підготовку та належний технічний стан споруди, дотримання технічних норм, підготовку штатного та позаштатного обслуговуючого персоналу. Про виконання цих вимог організатором складається відповідний акт, який перед проведенням оперативно-технічного огляду об'єкта (місцевості) не менш як за 4 години до початку заходу подається робочій комісії, яка визначає готовність об'єкта до проведення заходу;

2) разом з організаціями, що здійснюють продаж квитків, подання за добу до проведення заходу інформації міліції про передбачувану кількість глядачів;

{ Підпункт 2 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

3) проведення виховної та роз'яснювальної роботи з відвідувачами, особливо з молоддю і підлітками, пропаганду правил пожежної безпеки, поведінки учасників і глядачів з використанням наочної агітації, місцевої радіотрансляційної мережі тощо;

{ Підпункт 3 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

4) розміщення на спортивних спорудах знаків безпеки, покажчиків, правил пожежної безпеки та поведінки глядачів, планів евакуації та інструкцій;

{ Підпункт 4 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

5) організацію громадського харчування, медичного обслуговування, дорожнього руху, стоянок автотранспорту, інших видів обслуговування, а також роботу гардеробів і камер схову на території спортивної споруди;

6) належні умови для роботи інформаційних центрів з реклами заходів, інформування учасників і глядачів про правила поведінки, додержання правил експлуатації спортивної споруди і пожежної безпеки.

17. Працівники міліції забезпечують:

{ Абзац перший пункту 17 в редакції Постанови КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

1) додержання громадського порядку, безпеки під час проведення заходів, вжиття інших додаткових заходів для забезпечення безпеки, виходячи з інформації про очікувану чисельність глядачів і конкретних умов у день проведення заходу;

2) охорону громадського порядку під час продажу квитків біля кас, безпосередньо розташованих поблизу спортивної споруди, а також на прилеглій до споруди території у день проведення заходу;

3) разом з організаторами заходу і власниками спортивної споруди безпечний прохід учасників і глядачів до місць його проведення;

{ Підпункт 3 пункту 17 в редакції Постанови КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

4) погодження розроблених відповідними службами спортивної споруди варіантів евакуації у разі виникнення надзвичайної обставини, управління процесом евакуації глядачів з прилеглої до споруди території, включаючи їх посадку в транспортні засоби загального користування;

{ Підпункт 4 пункту 17 в редакції Постанови КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

{ Підпункт 5 пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

6) вжиття передбачених законодавством заходів до осіб, які порушують громадський порядок і правила поведінки на спортивних спорудах (місцевості);

7) сприяння у межах повноважень працівникам засобів масової інформації (за наявності редакційного або журналістського посвідчення) під час виконання ними своїх службових обов'язків.

17-1. Органи та підрозділи ДСНС здійснюють контроль за станом пожежної безпеки, а також за виконанням власниками та орендарями спортивних споруд вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

{ Положення доповнено пунктом 17-1 згідно з Постановою КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008; в редакції Постанови КМ № 1130 ( 1130-2012-п ) від 05.12.2012 }

17-2. Органи та підрозділи ДСНС забезпечують гасіння пожежі та ліквідацію наслідків інших надзвичайних ситуацій.

{ Положення доповнено пунктом 17-2 згідно з Постановою КМ № 1130 ( 1130-2012-п ) від 05.12.2012 }

18. Працівники, які беруть участь у забезпеченні проведення заходів, повинні чітко взаємодіяти (відповідно до затверджених планів) з організаторами заходу, власниками спортивних споруд, міліцією та органами та підрозділами ДСНС; додержуватися норм і вимог щодо охорони громадського порядку і безпеки.

{ Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

19. Спеціальні вимоги до забезпечення охорони громадського порядку і безпеки учасників і глядачів заходів, що проводяться за межами стаціонарних спортивних споруд (на відкритій, у гірській чи лісовій місцевості, на шосейних чи інших видах доріг, річках, водоймищах тощо), визначаються Положенням про проведення масового заходу, узгодженим з відповідними місцевими держадміністраціями, міліцією та органами та підрозділами ДСНС.

{ Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008 }

20. Невиконання вимог, передбачених цим Положенням, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

Джерело: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2025-98-%D0%BF

Категорія: Постанови ВР, КМ України | Додав: Peter
Переглядів: 829 | Завантажень: 236 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 368
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0