Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » Постанови ВР, КМ України

Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти
[ Викачати з сервера (56.0 Kb) · Скачати дистанційно () ] 14.12.2014, 07:05

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
від 25 серпня 2004 р. № 1095
Київ
 
Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного
оцінювання та моніторингу якості освіти

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1312 ( 1312-2005-п ) від 31.12.2005 № 1319 ( 1319-2009-п ) від 08.12.2009 }
 

З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до вищої освіти Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти (додається).

( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1312 ( 1312-2005-п ) від 31.12.2005 )

2. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо створення у 2005 році Українського центру оцінювання якості освіти як бюджетної установи і його регіональних підрозділів у мм. Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Львові, Одесі, Сімферополі та Харкові.

3. Міністерству освіти і науки:

у 2006 році - провести випробування технологій зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

у 2007-2008 роках - здійснити запровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів.

( Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1312 ( 1312-2005-п ) від 31.12.2005 )

4. Академії педагогічних наук:

здійснювати наукове супроводження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти; ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1312 ( 1312-2005-п ) від 31.12.2005 )

розробити критерії оцінювання якості освіти;

проводити аналіз моніторингових досліджень і подавати Міністерству освіти і науки інформацію про його результати.

5. Міністерству освіти і науки розробити та подати Кабінетові Міністрів України проекти положень про Український центр оцінювання якості освіти і його регіональні підрозділи.

6. Міністерству освіти і науки разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Вінницькою, Дніпропетровською, Донецькою, Івано-Франківською, Львівською, Одеською, Харківською обласними та Київською міською державними адміністраціями забезпечити розміщення Українського центру оцінювання якості освіти і його регіональних підрозділів.
 

 Прем'єр-міністр України                        В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. № 1095

ПОРЯДОК
зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингу якості освіти

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1312 ( 1312-2005-п ) від 31.12.2005 )

1. Зовнішнє незалежне оцінювання та моніторинг якості освіти (далі - оцінювання якості освіти) запроваджується з метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до вищої освіти, здійснення контролю за дотриманням державних стандартів освіти, проведення аналізу стану системи освіти та прогнозування її розвитку.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1312 ( 1312-2005-п ) від 31.12.2005; в редакції Постанови КМ № 1319 ( 1319-2009-п ) від 08.12.2009 }

2. Оцінювання якості освіти здійснюється шляхом:

зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, за результатами якого проводиться конкурсний відбір студентів для навчання у вищих навчальних закладах; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1312 ( 1312-2005-п ) від 31.12.2005; в редакції Постанови КМ № 1319 ( 1319-2009-п ) від 08.12.2009 }

участі учнів у міжнародних обстеженнях якості освіти;

збирання, аналізу та поширення інформації щодо соціально-економічних і педагогічних показників, які визначають стан функціонування системи освіти на локальному, регіональному, державному і міжнародному рівні;

підготовки узагальнених аналітичних матеріалів про якість освіти в Україні на різних освітніх рівнях і з різних предметних галузей, визначення стану функціонування системи загальної середньої освіти та прогнозування її подальшого розвитку.

3. МОН встановлює строки, перелік навчальних предметів, програми та порядок проведення оцінювання якості освіти і визначає загальну стратегію моніторингу якості освіти та забезпечує його проведення, контролює виконання запланованих заходів.

4. Організаційно-методичне і технологічне забезпечення оцінювання якості освіти здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти і його регіональними підрозділами.

5. Національна система оцінювання якості освіти включає електронні бази даних, які створюються і ведуться згідно із законодавством у сфері інформаційної безпеки, зокрема:

навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів;

відомості щодо педагогічних працівників, які залучаються до зовнішнього незалежного оцінювання; ( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1312 ( 1312-2005-п ) від 31.12.2005 )

тестових завдань, які використовуються для зовнішнього незалежного оцінювання. ( Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1312 ( 1312-2005-п ) від 31.12.2005 )

6. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти є вступними випробуваннями до вищих навчальних закладів і здійснюється на принципах прозорості та об'єктивності. Право на проходження зовнішнього незалежного оцінювання мають випускники навчальних закладів системи загальної середньої освіти або особи, які вже одержали атестат про повну загальну середню освіту.

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання особам видається сертифікат. Особи, які раніше одержали атестат про повну загальну середню освіту, під час вступу до вищих навчальних закладів подають сертифікат разом з атестатом. Зразок сертифіката затверджується МОН.

{ Пункт 6 в редакції Постанов КМ № 1312 ( 1312-2005-п ) від 31.12.2005, № 1319 ( 1319-2009-п ) від 08.12.2009 }

7. Оцінювання якості освіти здійснюється на засадах конфіденційності. Перелік документів, інформація у яких належить до конфіденційної, визначається МОН за поданням Українського центру оцінювання якості освіти. На ці документи поширюється дія Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 ( 1893-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., № 48, ст. 1764; 2001 р., N 49, ст. 2190; 2002 р., № 11, ст. 515).

8. Загальноосвітні навчальні заклади беруть участь у міжнародних обстеженнях якості освіти, зокрема порівняльних оцінюваннях навчальних досягнень учнів різних вікових груп з різних галузей знань, які проводяться міжнародними організаціями.

9. Для участі у міжнародних обстеженнях якості освіти МОН у порядку, встановленому законодавством, визначає базову установу чи організацію, яка виконує всю необхідну підготовчу роботу і узгоджує свою діяльність з відповідними міжнародними організаціями. За результатами цих обстежень готуються аналітичні матеріали.

10. Моніторинг якості освіти проводиться на основі обстеження об'єктів освітньої діяльності шляхом оцінки певних показників та проведення аналізу результатів визначення стану функціонування освітньої системи, здійснення обґрунтованого прогнозу її розвитку, зокрема:

на локальному рівні - системного аналізу діяльності навчального закладу щодо досягнення поставленої перед ним мети, успішності випускників, які вступили до вищих навчальних закладів, прогнозування психолого-педагогічних результатів, а також стану функціонування муніципальної системи освіти в цілому та її порівнянних елементів з урахуванням специфіки функціонування кожного суб'єкта освітньої системи, прогнозування діяльності навчальних закладів;

на регіональному рівні - аналізу стану функціонування регіональної системи освіти, її специфіки та завдань інтеграції з урахуванням державної політики в галузі освіти;

на загальнодержавному рівні - аналізу стану функціонування освітньої системи в цілому, визначення перспектив її розвитку, які враховуються у процесі формування державної політики в галузі освіти;

на міжнародному рівні - визначення рівня функціонування освітньої системи в контексті міжнародних стандартів, який враховується у процесі формування державної політики в галузі освіти.

11. МОН враховує результати зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти під час проведення аналізу стану функціонування освітньої системи, визначає перспективні напрями її розвитку та розробляє заходи щодо реалізації державної політики в галузі освіти. Зазначені заходи оприлюднюються в засобах масової інформації, висвітлюються у фахових виданнях для ознайомлення з ними педагогічної громадськості.

( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1312 ( 1312-2005-п ) від 31.12.2005 )

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-%D0%BF

Категорія: Постанови ВР, КМ України | Додав: Peter
Переглядів: 614 | Завантажень: 173 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 369
Джерела інформації







Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0