Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » МОН України: накази 2017

Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2017 рік
[ Викачати з сервера (18.7 Kb) · Скачати дистанційно () ] 18.03.2017, 16:17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ
27.02.2017                                            № 313

Про затвердження Антикорупційної
програми Міністерства освіти і
науки України на 2017 рік

На виконання вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Міністерства освіти і науки України на 2017 рік (далі - Програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити в межах компетенції виконання Програми.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гребу Р. В.

Міністр                                                                            Л. М. Гриневич

 

ПОГОДЖЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
від ________ № _________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 27.02.2017 № 313

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства освіти і науки України на 2017 рік

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері освіти і науки, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Антикорупційна програма МОН на 2017 рік розроблена відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», розділу III Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», підпункту «б» пункту 14 розділу II Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265.

Метою Антикорупційної програми МОН є забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства; реалізація завдань і заходів, визначених згаданими програмними антикорупційними актами; визначення корупціогенних ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність МОН; створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; зниження рівня корупційних ризиків у роботі МОН, навчальних закладах, підприємствах, установах та організаціях, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, що входять до сфери управління МОН.

Загальна політика МОН щодо запобігання корупції у сфері освіти і науки ґрунтується на необхідності забезпечення доброчесності персоналу МОН, вищих, професійно-технічних навчальних закладів та підприємств, що входять до сфери управління МОН, забезпечення прозорості діяльності МОН, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, що входять до сфери управління МОН, ефективного управління бюджетними ресурсами сфери освіти і науки; доведення до громадськості об'єктивної і достовірної інформації про діяльність МОН, що зміцнює довіру до держави та її політики в цілому; забезпечення механізму ефективної взаємодії з громадянами; одержання громадської підтримки під час реалізації антикорупційних заходів.

Виконання Антикорупційної програми МОН здійснюється шляхом реалізації Плану виконання Антикорупційної програми МОН на 2017 рік, до якого включаються заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, що додається.

Крім цього, План виконання Антикорупційної програми МОН на 2017 рік включає інформацію про стан виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності МОН, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2016 № 146 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України» та від 15.02.2017 № 230 «Про затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України» оцінка корупційних ризиків у діяльності МОН здійснюється Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України (далі - Комісія).

За результатами оцінки корупційних ризиків у Міністерстві освіти і науки України Комісія готує звіт, який містить ідентифіковані корупційні ризики, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією; пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України є складовою Антикорупційної програми МОН.

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України відповідно до завдань, визначених пунктом 4 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706, надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

Також уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України надається допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом здійснення особистих консультацій та проведення обговорень (нарад, семінарів) у разі необхідності.

Крім того, Департаментом кадрового забезпечення регулярно відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців проводиться організаційна робота із забезпечення проведення навчань з питань підвищення кваліфікації працівників Міністерства освіти і науки України, в тому числі, з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, які організовує Національне агентство України з питань державної служби відповідно до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції, затвердженого наказом Нацдержслужби від 27 березня 2014 року №40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 2014 року за № 475/25252.

У разі організації Національним агентством України з питань державної служби, Національним агентством з питань запобігання корупції чи Міністерством юстиції України навчальних заходів, що стосуються запобігання і протидії корупції (круглих столів, нарад, семінарів, тренінгів тощо) Міністерство освіти і науки України забезпечує участь працівників у таких навчаннях.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

Відповідно до Додатку 2 до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265, щороку до 1 березня центральними органами виконавчої влади має бути затверджено Антикорупційну програму. Абзацом шостим частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено необхідність погодження Антикорупційних програм Національним агентством з питань запобігання корупції. У зв'язку з цим Антикорупційна програма Міністерства освіти і науки України підлягає щорічному перегляду на відповідність чинному законодавству України та засадам державної антикорупційної політики, методичним рекомендаціям Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції та з урахуванням результатів реалізації визначених Антикорупційною програмою заходів.

Контроль за станом виконання Антикорупційної програми МОН відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2016 № 146 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України» та від 15.02.2017 № 230 «Про затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України» здійснюється Комісією.

До складу Комісії включаються керівники структурних підрозділів МОН, які володіють знаннями про особливості організаційно-управлінської діяльності МОН (в тому числі представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту), уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції МОН. У разі необхідності до складу Комісії можуть залучатися представники громадськості та експерти (за згодою).

Комісія є постійно діючим колегіальним органом, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованою в Міністерстві юстиції

України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Положенням Про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2016 № 146 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України», та іншими нормативно-правовими актами.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань координує виконання щорічної антикорупційної програми МОН; не рідше ніж один раз на півріччя проводить моніторинг виконання антикорупційної програми МОН; не рідше ніж один раз на півріччя здійснює оцінку ефективності виконання антикорупційної програми МОН; готує, у разі необхідності, пропозиції щодо здійснення в установленому порядку коригування антикорупційної програми МОН.

Крім цього, пунктом 7 частини першої статті 11 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що до повноважень Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції належать, зокрема, координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм. До того ж Національне агентство з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до пункту 11 частини першої статті 11 Закону України «Про запобігання корупції» має право затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, проводити аналіз антикорупційних програм органів влади та надавати обов'язкові для розгляду пропозиції до таких програм.

Таким чином, Антикорупційна програма Міністерства освіти і науки України підлягає перегляду також у випадку надання Національним агентством з питань запобігання та виявлення корупції обов'язкових до розгляду пропозицій до Антикорупційної програми.

V. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи

Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи визначені Планом виконання Антикорупційної програми МОН на 2017 рік, що додається.

Директор департаменту
правового забезпечення                            М. М. Ярмистий

Категорія: МОН України: накази 2017 | Додав: Peter
Переглядів: 573 | Завантажень: 93 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 343
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0