Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » МОН України: накази 2017

Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
[ Викачати з сервера (95.0 Kb) · Скачати дистанційно () ] 27.07.2017, 21:13

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ
11.07.2017                                            № 995

Про типові навчальні плани для
10-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів

З метою реалізації рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 22.06.2017 р. (протокол № 5/3-2) щодо типових навчальних планів для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що додаються.

2. Дозволити загальноосвітнім навчальним закладам (за бажанням) викладати інтегрований курс «Історія України в контексті всесвітньої історії» у 2017/2018 навчальному році.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр                                                                             Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 11.07.2017 № 995

Типові навчальні плани
для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Пояснювальна записка

Типові навчальні плани розроблено відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392.

Для використання у загальноосвітніх навчальних закладах пропонується два варіанти Типового навчального плану.

Перший варіант (пілотний) Типового навчального плану (таблиця 2) містить перелік базових навчальних предметів з. інтегрованими курсами: «Історія України в контексті всесвітньої історії», «Громадянська освіта», «Природничі науки».

Другий варіант Типового навчального плану (таблиця 3) містить перелік базових предметів та предметів природничого і гуманітарного циклів на рівні стандарту.

В обох представлених варіантах зазначена мінімальна кількість тижневих годин на їх вивчення, реалізація яких має забезпечити досягнення очікуваних результатів навчання учнів згідно з вимогами стандарту.

Вивчення базових навчальних предметів в обсязі не меншому, ніж зазначено в Типовому навчальному плані, є обов'язковим. До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України в контексті всесвітньої історії», «Громадянська освіта», «Математика», «Природничі науки» (у другому варіанті плану передбачено вивчення окремих природничих предметів: фізики і астрономії, біології та екології, хімії, географії), «Фізична культура», «Захист Вітчизни». Зміст базового предмета «Математика» може реалізуватися за модульним принципом у навчальному курсі, що включає алгебру, початки аналізу, геометрію, комбінаторику, математичну статистику тощо, розподіл годин між якими встановлює навчальна програма.

Реалізації передбаченого стандартом змісту освіти, крім базових предметів, слугують також вибірково-обов'язкові предмети, до яких належать: «Інформатика», «Технології», «Мистецтво». Із запропонованого переліку учень має обрати два предмети - один в 10 класі, інший в 11 класі чи обидва предмети в 10 і 11 класах, розділивши години між ними.

Навчальні заклади, розробляючи власний робочий план, можуть комбінувати години із обох планів (наприклад, вивчати у класах природничого спрямування й історію України, й всесвітню історію, або в класах суспільно-гуманітарного спрямування вивчати предмети природничого циклу, а не інтегровані курси).

Значну частину навчальних годин обох варіантів Типового навчального плану призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі.

Профіль навчання передбачає можливість вивчення профільних предметів з різних освітніх галузей. Він формується навчальним закладом з урахуванням можливостей забезпечити його якісну реалізацію.

Зміст профілю навчання реалізується системою навчальних предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов'язкові навчальні предмети, що вивчаються на рівні вимог стандарту;

- профільні предмети, що вивчаються поглиблено (їх перелік з орієнтовною кількістю тижневих годин подано в таблиці 1);

- курси за вибором, до яких належать спеціальні курси і факультативи.

Навчальні заклади під час створення власних робочих планів відповідного профілю можуть збільшувати кількість годин на їх вивчення за рахунок додаткових годин.

У процесі створення робочого плану навчальному закладу слід ураховувати, що кількість годин для вивчення профільного предмета (таблиця 1) включає кількість годин, відведених Типовим навчальним планом на вивчення відповідних базових предметів. У разі залишку навчальних годин, відведених на вивчення профільних предметів для цього профілю, такі години можуть бути використані навчальним закладом для навчання базових предметів і факультативних курсів та курсів за вибором, які разом із профільними предметами відображають специфіку конкретного профілю навчання і визначають його сутність.

Курси за вибором призначені для доповнення, поглиблення змісту окремих розділів профільних (а за потреби і непрофільних) предметів, можуть містити додаткові споріднені розділи, що не включені до навчальних програм, знайомити учнів із галузями знань, не представленими в змісті навчальних предметів, але орієнтованими на комплекс подальшого професійного вибору, моделювання елементів конкретного виду професійної діяльності у руслі обраного профілю навчання (професійні проби) тощо. Тематика і зміст таких курсів можуть розроблятися вчителями і використовуватися у навчальному процесі після погодження в установленому порядку. Навчальний заклад може також обирати відповідний курс із уже розроблених і рекомендованих/схвалених для використання.

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб старшокласників у галузях, які загалом не пов'язані з обраним профілем навчання. Наприклад, учні, які навчаються за профілем природничого спрямування, можуть удосконалювати свої знання з української або іноземної мови. Аналогічно учні, які здобувають освіту за певним суспільно-гуманітарним профілем, можуть розширювати свою компетентність у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, опановуючи відповідний факультативний курс. Факультативні курси реалізуються за рахунок додаткових годин, передбачених планом.

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю приймає навчальний заклад, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу тощо.

Таблиця 1

Орієнтовна кількість навчальних годин для профільних предметів

Профільний предмет

Кількість годин на тиждень

10 клас

11 клас

Українська мова

4

4

Українська література

4

4

Зарубіжна література

3

3

Іноземна мова

5

5

Друга іноземна мова

3

3

Історія України в контексті1 всесвітньої історії

6

6

Правознавство

3

3

Економіка

3

3

Мова і література національної меншини

5

5

Математика

9

9

Фізика і астрономія

6

6

Біологія і екологія

5

5

Хімія

4

6

Географія

5

5

Інформатика

5

5

Технології

5

5

Мистецтво

5

5

Фізична культура

6

6

Захист Вітчизни

5

5

1 У класах суспільно-гуманітарного спрямування історія України і всесвітня історія можуть вивчатися як окремі предмети

Таблиця 2

Типовий навчальний план ПІЛОТНИЙ
для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
(рівень стандарту з інтегрованими курсами)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10 клас

11 клас

Базові предмети1

21,5 (23,5)

19,5(21,5)

Українська мова

2

2

Українська література

1

1

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова2

2

2

Мова та література національної меншини3

2

2

Історія України в контексті всесвітньої історії

2

2

Громадянська освіта

2

0

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

Природничі науки (ПІЛОТНИИ інтегрований курс)

4

4

Фізична культура4

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Профільні предмети і курси за вибором1

10 (8)

12 (10)

Вибірково-обов'язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво)

3

3

Додаткові години на окремі предмети, факультативи, індивідуальні заняття

3,5

3,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

Усього фінансується

38

38

1 У дужках подано кількість годин для шкіл з навчанням мовами національних меншин.

2 За наявності належних умов навчальний заклад може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додаткові години.

3 Мова й література національної меншини входить до базових предметів лише для шкіл з навчанням мовами національних меншин. В інших навчальних закладах мова може обиратися за потреби самим учнем за рахунок додаткових годин.

4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого навчального навантаження.

 

Таблиця 3

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів
(рівень стандарту)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Базові предмети1

22,5 (24,5)

23 (25)

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова2

2

2

Мова й література національної меншини3

2

2

Історія України в контексті всесвітньої історії

2

2

Громадянська освіта

0

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

Біологія і екологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика і астрономія

2

2

Хімія

1

1

Фізична культура4

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Вибірково-обов'язкові предмети

(Інформатика, Технології, Мистецтво)

3

3

Додаткові години на:1

- профільні предмети;

- поглиблене вивчення базових предметів;

- курси за вибором;

- факультативи та індивідуальні заняття.

12,5 (10,5)

12 (10)

Гранично допустиме навантаження на учня

33

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

1 У дужках подано кількість годин для шкіл з навчанням мовами національних меншин.

2 За наявності належних умов навчальний заклад може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додаткові години.

3 Мова й література національної меншини входить до базових предметів лише для шкіл з навчанням мовами національних меншин. В інших навчальних закладах мова може обиратися за потреби самим учнем за рахунок додаткових годин.

4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого навантаження.

Директор департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти                                 Ю. Г. Кононенко

Категорія: МОН України: накази 2017 | Додав: Peter
Переглядів: 2962 | Завантажень: 435 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 368
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0