Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » МОН України: накази 2016

Про зміну найменування Інституту модернізації змісту освіти
[ Викачати з сервера (92.5 Kb) · Скачати дистанційно () ] 05.04.2016, 13:49

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ
24.03.2016                                        № 326

Про зміну найменування
Інституту модернізації змісту освіти

Відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, з метою приведення найменування державної організації (установа, заклад) «Інститут модернізації змісту освіти» у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 «Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики» (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Змінити найменування державної організації (установа, заклад) Інститут модернізації змісту освіти на Державну наукову установу «Інститут модернізації змісту освіти».

2. Затвердити нову редакцію статуту Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», що додається.

3. Встановити, що основним видом економічної діяльності Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» є дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук (код 72.20).

4. Директору Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку, визначеному чинним законодавством.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр                                                                                       С. М. Квіт

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр освіти і науки України
____________ С. М. Квіт
24.03.2016р.

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

Ідентифікаційний код 39736985 (нова редакція)
Київ -2016

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (далі - Інститут) утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 «Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики» на базі державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» з віднесенням її до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі - МОН).

1.2. У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про наукову і науково-тех­нічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про професійний розвиток працівників» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та МОН, а також цим Статутом.

1.3. Інститут є правонаступником державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» згідно розподільчого балансу.

2.    НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Інститут має повну назву:

українською мовою: Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»;

російською мовою: Государственное научное учреждение «Институт модернизации содержания образования»;

англійською мовою: Institute of education content modernization.

Скорочена назва Інституту:

українською мовою: ІМЗО;

російською мовою: ИМСО;

англійською мовою: ІЕСМ.

2.2. Місце знаходження Інституту:

03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

3.    МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

3.1. Метою діяльності Інституту є наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів.

3.2. Предметом діяльності Інституту є:

3.2.1. зміст освіти і виховання у створюваному освітньому середовищі;

3.2.2. формування цінностей відкритого суспільства і навичок критичного мислення та економічної культури;

3.2.3. мовна політика;

3.2.4. соціальна робота;

3.2.5. інноваційні технології;

3.2.6. основи творчості, фінансова грамотність, навички підприємництва та проектна діяльність;

3.2.7. засоби навчання і обладнання навчального, загального та спеціального призначення.

4. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

4.1. Наукова діяльність:

4.1.1. здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем освіти, педагогічної, психологічної та суміжних з ними наук;

4.1.2. аналіз поточного стану змісту освіти в цілому і окремих її галузей та прогнозування тенденцій розвитку;

4.1.3. розвиток та впровадження сучасних освітніх інформаційних та інноваційних технологій у сфері освіти;

4.1.4. забезпечення нормативно-правового та інформаційного супроводу освітньої політики, шляхом підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів та рекомендацій, а також розробки послідовного алгоритму дій, спрямованого на реалізацію державної політики у галузі вітчизняної освіти;

4.1.5. створення наукового продукту за результатами наукових досліджень (монографії, підручники, довідники, посібники, звіти тощо) та розробка методичних документів з впровадження науково-дослідних розробок в практичну діяльність закладів освіти;

4.1.6. поширення та обмін науковими здобутками шляхом публікації результатів наукових досліджень, організації, проведення та участі у наукових заходах;

4.1.7. проведення наукових досліджень на замовлення іноземних підприємств, установ та організацій;

4.1.8. організація спільних наукових проектів з пріоритетних напрямів розвитку освіти, наукової роботи за грантами національних,міжнародних та іноземних фондів, контрактами з іноземними організаціями;

4.1.9. організація та проведення досліджень з питання підготовки вчителів до інноваційної діяльності, продуктивної участі у реформуванні галузі освіти, модернізації змісту навчання і виховання дітей та учнівської молоді, впровадженні прогресивних педагогічних ідей, новацій, технологій.

4.2. Науково-організаційна та навчально-методична діяльність:

4.2.1. наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, виховання, розвитку та соціалізації особистості;

4.2.2. організація розроблення змісту освіти;

4.2.3. розроблення стандартів освіти та навчальних програм, організація їх експертизи;

4.2.4. розроблення професійних стандартів та програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів;

4.2.5. розроблення проектів нормативно-правових актів з питань освіти;

4.2.6. участь в організації навчання іноземним мовам;

4.2.7. наукове і навчально-методичне забезпечення навчання мовами національних меншин України;

4.2.8. наукове і навчально-методичне забезпечення соціально-педагогічної роботи;

4.2.9. наукове і навчально-методичне забезпечення змісту громадянської освіти;

4.2.10. науковий і навчально-методичний супровід дистанційної освіти;

4.2.11. науковий і навчально-методичний супровід впровадження інформаційно-комуні­каційних технологій;

4.2.12. стандартизація засобів навчання, обладнання загального, навчального та спеціального призначення, засобів організаційного й адміністративно-технічного призначення та забезпечення ними навчальних закладів;

4.2.13. організація й здійснення науково-методичної та психолого-педагогічної експертизи навчальних програм, навчальної літератури, засобів навчання і обладнання навчального, загального та спеціального призначення;

4.2.14. організація та проведення конкурсів навчально-методичної літератури;

4.2.15. організація заходів з підвищення професійного рівня керівного складу, педагогічних працівників навчальних закладів, методичних служб та установ;

4.2.16. організаційно-методичне забезпечення проведення фахових конкурсів педагогічних працівників навчальних закладів, керівників навчальних закладів, конкурсів предметних кабінетів, оглядів діяльності навчальних закладів;

4.2.17. організація олімпіад, турнірів, інтелектуальних змагань та творчих конкурсів учнів і студентів, наукових конкурсів студентів, аспірантів, докторантів та конкурсів фахової майстерності серед учнів та студентів; формування команд учнів та студентів для участі у міжнародних інтелектуальних змаганнях (олімпіади, турніри, конкурси);

4.2.18. організація військово-спортивних змагань серед учнів та студентів;

4.2.19. координація діяльності науково-методичних комісій Науково-методичної ради з питань освіти МОН;

4.2.20. координація діяльності бібліотек навчальних закладів;

4.2.21. координація науково- та навчально-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, методичних служб та навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти;

4.2.22. надання науково-методичної і практичної допомоги закладам, організаціям та установам освіти з питань, що віднесені до компетенції Інституту;

4.2.23. надання організаційної та навчально-методичної допомоги фізичним і юридичним особам, які займаються неформальною освітою;

4.2.24. співпраця з установами (закладами), громадськими організаціями, з питань, що віднесені до компетенції Інституту.

4.3. Інноваційна діяльність:

4.3.1. проектування, експериментальна перевірка та впровадження в освітній процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання і виховання;

4.3.2. організація, впровадження, науковий та науково-методичний супровід інноваційних освітніх проектів;

4.3.3. організація та координація дослідно-експериментальної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів;

4.3.4. організація та забезпечення централізованого електронного обліку навчальної літератури;

4.3.5. координація діяльності освітніх установ та навчальних закладів з упровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій;

4.3.6. сприяння розвитку інноваційних форм і методів неформальної та інформальної освіти

4.4. Редакційно-видавнича діяльність:

4.4.1. вивчення потреби освіти у сучасній навчальній літературі та стану забезпечення нею навчальних закладів;

4.4.2. формування переліку навчально-методичної літератури;

4.4.3. забезпечення навчальних закладів необхідними навчально-методичними, науковими та іншими виданнями, контроль за ходом їх постачання;

4.4.4. забезпечення освітніх потреб української діаспори;

4.4.5. проведення виставок, презентацій навчально-методичних та наукових видань;

4.4.6. здійснення видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції.

5. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

5.1. Інститут укладає міжнародні угоди про співробітництво з іноземними організаціями, юридичними особами.

5.2. Інститут бере участь в організації й проведенні міжнародних культурних і освітніх заходів (конференції, семінари, вебінари, виставки, презентації тощо) в Україні та за кордоном.

5.3. Інститут здійснює взаємний обмін інформацією з питань його діяльності з організаціями іноземних держав або міжнародними організаціями.

5.4. Інститут здійснює взаємний обмін науковими кадрами.

5.5. Інститут бере участь у діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів.

5.6. Інститут направляє у відрядження за кордон працівників Інституту, а також осіб, які представляють інтереси Інституту.

5.7. Інститут здійснює іншу діяльність у сфері міжнародного наукового співробітництва відповідно до законодавства України.

6.   ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ІНСТИТУТУ

6.1. Інститут є юридичною особою, має статус державної наукової установи. Права та обов'язки юридичної особи Інститут набуває з дня його державної реєстрації.

6.2. Інститут здійснює свою діяльність на основі та відповідно до законодавства України і цього Статуту, який затверджується наказом МОН, та не ставить за мету одержання прибутку.

6.3. Інститут є головною установою МОН з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для навчальних закладів України.

6.4. Інститут має відокремлене майно, самостійний баланс, гербову печатку із своїм найменуванням, зазначенням органу управління (за підпорядкованістю) та ідентифікаційним кодом, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, обслуговується в Державній казначейській службі України, може мати власну символіку, знак для товарів та послуг, які затверджуються і реєструються відповідно до законодавства України.

6.5. Інститут несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством України.

6.6. Інститут не несе відповідальності за зобов'язаннями держави і МОН.

6.7. Участь Інституту в асоціаціях, спілках та ведення інших форм спільної діяльності з організаціями, підприємствами, у тому числі зарубіжними, здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить законодавству України.

7.   МАЙНО ІНСТИТУТУ

7.1. Майно Інституту є державною власністю і передається йому на праві оперативного управління. Інститут володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до законодавства України та цього Статуту.

7.2. Майно Інституту складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди, оборотні кошти та інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Інституту. Використання закріпленого майна Інститут здійснює згідно із законодавством України.

7.3. Джерелами формування майна Інституту є:

7.3.1. майно, передане йому уповноваженим центральним органом виконавчої влади;

7.3.2. доходи від реалізації наукової продукції, робіт, послуг;

7.3.3. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

7.3.4. інші джерела, не заборонені законодавством.

7.4. Інститут здійснює володіння, користування землею в установленому законодавством України порядку.

7.5. Інститут має право здавати в оренду нерухоме державне майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (транспортні засоби, устаткування, інші облікові одиниці основних засобів, нематеріальних активів та інших цінностей, що виділяються у самостійний об'єкт оренди згідно із законодавством України), за винятком тих об'єктів, які не можуть бути об'єктами оренди відповідно до законодавства України, а також списувати їх з балансу в установленому законодавством України порядку.

7.6. Відчуження, передача під заставу майнових об'єктів, що належать до основних фондів, здійснюються відповідно до законодавства України.

7.7. Майно Інституту, щодо якого відсутня заборона передачі в користування та/або володіння, може бути об'єктом оренди тільки за попередньою згодою МОН відповідно до законодавства України.

7.8. Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів Інституту, використовуються відповідно до законодавства України.

7.9. Збитки, завдані Інституту в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Інституту в порядку, встановленому законодавством України.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІНСТИТУТУ

8.1. Права Інституту:

8.1.1. Інститут користується правами, передбаченими Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту»,»Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Статутом;

8.1.2. Інститут самостійно планує і здійснює свою наукову, науково-організаційну, навчально-методичну, інноваційну та редакційно-видавничу діяльність. План роботи Інституту щорічно затверджує МОН;

8.1.3. Інститут бере участь у розробці проектів рішень та інших документів, що готуються МОН щодо його діяльності;

8.1.4. Інститут може створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи і діють відповідно до положення про них, затвердженого Інститутом;

8.1.5. Інститут має право укладати правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді;

8.1.6. Інститут може залучати до роботи наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників як авторів, редакторів, експертів, консультантів, рецензентів тощо;

8.1.7. з метою вивчення досвіду, проведення експертизи, досліджень, надання науково-методичної і практичної допомоги Інститут може направляти до навчальних закладів своїх працівників;

8.1.8. Інститут має право вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.

8.2. Обов'язки Інституту:

8.2.1. Інститут при здійсненні своєї діяльності дотримується вимог законодавства  України;

8.2.2. Інститут зобов'язаний приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством України порядку державні замовлення, враховувати їх при формуванні плану роботи, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів;

8.2.3. Інститут зобов'язаний забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із законодавством України;

8.2.4. Інститут створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, соціального страхування;

8.2.5. Інститут здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством України;

8.2.6. Інститут проводить інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності відповідно до законодавства України;

8.2.7. фінансово-господарська діяльність Інституту здійснюється відповідно до кошторису, що затверджується МОН;

8.2.8. Інститут здійснює:

будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання;

матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності;

придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

8.2.9. Інститут забезпечує захист інтелектуальної власності, збереження конфіденційної інформації;

8.2.10. Інститут виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

8.2.11. керівник Інституту та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення бухгалтерського та оперативного обліку, фінансової і статистичної звітності, а також їх достовірність.

9. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Управління Інститутом здійснює його директор.

9.2. Призначення директора Інституту здійснюється МОН шляхом укладання з ним контракту.

9.3. Кошторис витрат на утримання Інституту, структура, штатна чисельність та штатний розпис Інституту затверджуються МОН.

9.4. Директор Інституту:

9.4.1. діє без довіреності від імені Інституту;

9.4.2. самостійно вирішує питання діяльності Інституту відповідно до Статутних завдань, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції трудового колективу;

9.4.3. несе відповідальність за стан майна та діяльність Інституту відповідно до законодавства України;

9.4.4. представляє інтереси Інституту в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

9.4.5. формує адміністрацію Інституту;

9.4.6. розпоряджається коштами та майном Інституту відповідно до законодавства України;

9.4.7. відповідно до законодавства, укладає договори, контракти, видає довіреності, доручення, накази, розпорядження та інші внутрішні акти;

9.4.8. затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні документи Інституту;

9.4.9. призначає на посаду та звільняє з посади працівників Інституту, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;

9.4.10. оголошує та організовує проведення конкурсів на заміщення вакантних посад наукових працівників, проведення атестації працівників Інституту, затверджує умови контракту при прийомі на роботу;

9.4.11. несе відповідальність за формування та виконання кошторисів Інституту;

9.4.12. здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня організаційної, управлінської, творчої роботи працівників;

9.4.13. формує склад вченої ради Інституту відповідно до законодавства України.

9.5. На час відсутності директора Інституту його обов'язки виконує один із заступників.

9.6. Директор має право доручати вирішення окремих питань його компетенції заступникам, керівникам структурних підрозділів.

9.7. Керівники, працівники наукових структурних підрозділів, спеціалісти та інші працівники структурних підрозділів, призначаються на посаду і звільняються з неї директором відповідно до законодавства України.

Заміщення посад наукових співробітників здійснюється на конкурсній основі.

9.8. Директору надається право застосовувати контрактну форму найму і оплати праці працівників Інституту відповідно до законодавства України.

9.9. Права, функції, обов'язки та вимоги до працівників визначаються посадовими інструкціями. Посадові інструкції керівників структурних підрозділів затверджуються директором Інституту. Посадові інструкції працівників структурних підрозділів затверджуються їх керівниками.

9.10. В Інституті створюється та діє Комітет з конкурсних торгів. Порядок створення та діяльності, повноваження Комітету з конкурсних торгів визначається Положенням про Комітет з конкурсних торгів, яке затверджується наказом директора Інституту.

9.11. Трудовий колектив Інституту становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Інститутом.

Трудовий колектив Інституту реалізує свої повноваження у формі рішень загальних зборів або конференції трудового колективу.

Загальні збори (конференція) трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік, їх рішення приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.

9.12. Трудовий колектив здійснює свої повноваження в управлінні Інститутом згідно з колективним договором та законодавством України.

Повноваження трудового колективу Інституту реалізуються через профспілковий комітет та загальні збори (конференцію) трудового колективу.

9.13. Рішення щодо соціально-економічних питань, які стосуються працівників і діяльності Інституту, розробляються і приймаються адміністрацією та профспілковим комітетом і відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Інституту.

Право укладання колективного договору від імені власника надається директору Інституту, а від імені трудового колективу - профспілковому комітету.

9.14. В Інституті утворюється та діє вчена рада, яка є колегіальним дорадчим органом управління науковою діяльністю Інституту.

9.14.1. Кількісний склад вченої ради становить 20 осіб. Строк її повноважень 3 роки.

9.14.2. Директор Інституту, його заступники і вчений секретар є членами вченої ради за посадою.

9.14.3. Головою вченої ради є директор Інституту, у разі його відсутності - заступник голови вченої ради - заступник директора.

9.14.4. Порядок створення та діяльності, повноваження, склад вченої ради визначається цим Статутом, Положенням про вчену раду та Регламентом роботи вченої ради, які затверджуються наказом директора Інституту.

10. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА

10.1. Оплата праці в Інституті здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 589 «Деякі питання утворення та оплати праці працівників державних наукових установ «Інститут модернізації змісту освіти» та «Інститут освітньої аналітики».

10.2. Преміювання працівників Інституту здійснюється в межах фонду заробітної плати в установленому законодавством України порядку.

Преміювання керівника Інституту та його заступників, встановлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за попередньою згодою МОН у межах наявних коштів на оплату праці відповідно до законодавства України.

10.3. Надбавки працівникам встановлюються за високі досягнення в праці, за складність та напруженість або на період виконання особливо важливих робіт відповідно до законодавства України.

Доплати для працівників, окрім керівників, встановлюються за суміщення посад, розширення зон обслуговування, збільшення обсягів виконуваних робіт, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників.

10.4. Трудова діяльність в Інституті здійснюється на основі штатного розпису.

10.5. У разі невиконання або несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни згадані вище надбавки скасовуються або зменшуються.

10.6. Інститут створює умови для підвищення кваліфікації працівників.

10.7. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування штатних працівників Інституту здійснюється відповідно до законодавства України.

10.8. Питання соціального розвитку, поліпшення умов праці, життя, здоров'я вирішуються керівництвом Інституту разом з профспілковим комітетом.

10.9. Інститут створює належні умови праці та відпочинку працівників. Щорічні відпустки надаються відповідно до законодавства України.

10.10. Працівники Інституту мають право працювати за сумісництвом відповідно до законодавства України.

11. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ІНСТИТУТУ

11.1. Інститут самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надане право контролю за певними сторонами діяльності Інституту.

11.2. Аудит фінансової діяльності Інституту здійснюється відповідно до законодавства України.

11.3. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Інституту, порядок їх захисту визначаються директором Інституту.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

12.1. Припинення діяльності Інституту відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) або ліквідації і здійснюється відповідно до законодавства України.

12.2. У разі реорганізації Інституту його права та обов'язки переходять до правонаступника.

12.3. Ліквідація Інституту провадиться призначеною відповідним органом державної влади ліквідаційною комісією.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Інститутом.

12.4. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, заподіяну нею Інституту та третім особам, відповідно до законодавства України.

12.5. При реорганізації або ліквідації Інституту працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

12.6. Інститут вважається ліквідованим або реорганізованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відповідного запису.

13. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

13.1. Зміни та доповнення до Статуту Інституту погоджуються і затверджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.

13.2. Зміни можуть вноситися шляхом викладення Статуту в новій редакції або шляхом викладення змін в додатках до цього Статуту.

 

Директор Інституту    
модернізації змісту освіти                            Н. Б. Вяткіна

Категорія: МОН України: накази 2016 | Додав: Peter
Переглядів: 826 | Завантажень: 127 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 343
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0