Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » МОН України: накази 2016

Про затвердження Положення про Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Ерудит»
[ Викачати з сервера (61.0 Kb) · Скачати дистанційно () ] 16.11.2016, 23:00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.10.2016                                              № 1184

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2016 р.
за № 1398/29528

Про затвердження Положення
про Всеукраїнський відкритий
інтерактивний конкурс
«МАН-Юніор Ерудит»

Відповідно до статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту» та підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою виявлення, розвитку й підтримки обдарованих дітей та молоді, залучення їх до науково-дослідницької діяльності та підтримки зв’язків із школярами-українцями, які проживають і навчаються за кордоном,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Ерудит», що додається.

2. Департаменту професійної освіти (Кучинський М.C.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр                                                                         Л.М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
03.10.2016  № 1184

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2016 р.
за № 1398/29528

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Ерудит»

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» (далі – Конкурс).

2. Конкурс проводиться щороку з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької діяльності, налагодження та підтримки зв’язків зі школярами-українцями, які проживають та навчаються за кордоном.

3. Завданнями Конкурсу є:

інтеграція позашкільної освіти України в європейський освітній простір;

активізація науково-дослідницької діяльності учнівської молоді, залучення їх до гуртків і секцій наукових відділень Малої академії наук України (далі – МАНУ);

залучення до науково-дослідницької діяльності учнівської молоді, яка проживає і навчається у віддалених районах (сільська місцевість, гірські райони тощо), на тимчасово окупованій території;

залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення фізико-математичних, технічних і природничих дисциплін, історії розвитку науки та історії людства;

розвиток дистанційної форми навчання в системі МАНУ;

стимулювання творчого самовдосконалення дітей та молоді;

створення умов для творчого спілкування обдарованих дітей та молоді.

4. Конкурс проводиться на добровільних засадах та є відкритим для учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів, учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів.

5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний центр «Мала академія наук України» (далі – НЦ «МАНУ»).

Співорганізаторами Конкурсу можуть бути вищі навчальні заклади, наукові установи, громадські об’єднання (за згодою).

6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, на веб-сайті НЦ «МАНУ» або засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Організаційний комітет Конкурсу

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, персональний та кількісний склад якого затверджується наказом МОН.

2. До складу організаційного комітету, затвердженого наказом МОН, входять представники МОН, НЦ «МАНУ», позашкільних і вищих навчальних закладів, установ, громадських об’єднань, інших суб’єктів господарювання (за згодою).

3. Очолює організаційний комітет голова, який визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету, керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

4. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу та забезпечують дотримання порядку проведення Конкурсу.

5. Секретар організаційного комітету:

оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;

сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації;

відповідає за зберігання документів і матеріалів Конкурсу.

III. Учасники Конкурсу

1. У Конкурсі беруть участь учні (вихованці) 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів, а також учні, які проживають та навчаються на тимчасово окупованих територіях або за кордоном і володіють українською або російською мовами (далі – учасники) – не менше ніж 10 учасників від одного навчального закладу по кожній з номінацій.

2. Організовують роботу учасників координатори з числа педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів.

Реєстрація координаторів здійснюється організаційним комітетом.

3. Учасники мають право ознайомлюватись з результатами Конкурсу, отримувати пояснення щодо їх прийняття, висловлювати свої зауваження та побажання щодо його проведення.

4. Учасники зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, програми Конкурсу та чинного законодавства.

IV. Порядок і строки проведення Конкурсу

1. Строки проведення та щорічна тематика Конкурсу визначаються МОН та повідомляються листом органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі не пізніше ніж за один місяць до початку проведення Конкурсу.

2. Інформаційні матеріали про Конкурс розміщуються на веб-сайті НЦ «МАНУ» www.man.gov.ua та на веб-сайті http://man-junior.org.ua (далі – сайти Конкурсу) або у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку проведення Конкурсу.

3. Для участі у Конкурсі координатор подає організаційному комітету групову заявку на поштову або електронну адресу, зазначену в листі МОН, яка додатково розміщується на веб-сайтах www.man.gov.ua та http://man-junior.org.ua. Заявка подається на 10 і більше учасників різних вікових категорій по кожній з номінацій, які навчаються в одному навчальному закладі, за формою, що додається.

4. Організаційний комітет Конкурсу відповідно до поданих заявок надсилає координаторам завдання Конкурсу, бланки для відповідей та інструкції щодо виконання завдань і заповнення бланків для відповідей.

5. Конкурс проводиться в номінаціях «Історик-Юніор», «Технік-Юніор», «Астроном-Юніор», «Еколог-Юніор».

6. Учасникам пропонується виконати 30 тестових завдань – по 10 завдань І, II та III рівнів складності.

Тестові завдання Конкурсу складаються окремо для кожного класу відповідно до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів. Якщо тестові завдання виходять за межі навчальних програм, про це заздалегідь повідомляється організаційним комітетом на сайтах Конкурсу із зазначенням об’єму та орієнтовної тематики таких завдань.

До тестових завдань включаються:

для номінації «Технік-Юніор» – питання з історії науки і техніки, а також фізики стосовно розвитку науки, техніки і технологій;

для номінації «Еколог-Юніор» – питання з природознавства, хімії, географії, біології та екології;

для номінації «Астроном-Юніор» – питання з природознавства та астрономії;

для номінації «Історик-Юніор» – питання з історії України та всесвітньої історії.

7. На виконання тестових завдань учасникам відводиться 90 хвилин.

Бланки тестових завдань заповнюються відповідно до інструкцій та зразків, які надсилаються оргкомітетом координаторам Конкурсу.

8. Під час проведення Конкурсу координатори роздають учасникам завдання, забезпечують самостійне виконання ними конкурсних завдань, у визначені строки надсилають бланки з відповідями до організаційного комітету.

9. Перевірка та оцінювання тестових завдань здійснюються за допомогою комп’ютерної програми з урахуванням таких критеріїв оцінювання:

1) за участь у Конкурсі нараховуються заохочувальних 30 балів;

2) за кожну правильну відповідь на завдання:

І рівня складності нараховуються 3 бали;

II рівня складності нараховуються 4 бали;

III рівня складності нараховуються 5 балів;

3) за відсутність відповіді бали не нараховуються;

4) за дві та більше неправильних відповіді на одне завдання, наближені до правильної відповіді, можуть бути нараховані 25 % балів від максимальної кількості балів за правильну відповідь на це тестове завдання.

Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована учаснику, – 150 балів.

10. Результати перевірки тестових завдань оприлюднюються на сайтах Конкурсу не пізніше ніж через два місяці після виконання тестових завдань.

11. Бланки відповідей зберігаються в організаційному комітеті протягом одного року з початку проведення Конкурсу.

V. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

1. Переможці Конкурсу визначаються за результатами комп’ютерної перевірки відповідей у кожній номінації окремо.

Переможцем Конкурсу в кожній номінації є учасник, який набрав більше ніж 75 балів.

2. Переможцям Конкурсу організаційний комітет надсилає сертифікати НЦ «МАНУ» відповідних ступенів:

І ступеня – учасникам, які набрали понад 75 % від максимальної кількості балів;

II ступеня – учасникам, які набрали понад 50 % від максимальної кількості балів.

3. Організаційним комітетом можуть бути відзначені учасники та педагогічні колективи навчальних закладів, представники яких показали найкращі результати.

4. Результати Конкурсу затверджуються наказом МОН та оприлюднюються на сайтах Конкурсу, офіційному веб-сайті МОН.

5. Переможці Конкурсу, відзначені сертифікатами І ступеня, можуть долучатися до участі у всеукраїнських і міжнародних заходах, які проводить НЦ «МАНУ».

VI. Умови фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів із джерел, не заборонених законодавством України.

Директор департаменту                                                    М.С. Кучинський

Заступник начальника відділу документообігу                  Н.І. Журба

Категорія: МОН України: накази 2016 | Додав: Peter
Переглядів: 900 | Завантажень: 184 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 368
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0