Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » МОН України: накази 2016

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»
[ Викачати з сервера (64.0 Kb) · Скачати дистанційно () ] 26.10.2016, 12:43

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2016                                              № 1129

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 жовтня 2016 р.
за № 1340/29470

Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс
екскурсоводів музеїв навчальних
закладів «Край, в якому я живу»

Відповідно до статті 7 Закону України «Про музеї та музейну справу» та підпункту 11 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), з метою виховання у дітей та молоді любові до рідного краю, бережливого ставлення до історії, духовної спадщини українського народу, сприяння збереженню історичної пам’яті, удосконалення змісту, форм і засобів музейної роботи у навчальних закладах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу», що додається.

2. Департаменту професійної освіти (Кучинський М.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр                                                                   Л.М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
21.09.2016  № 1129

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 жовтня 2016 р.
за № 1340/29470

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» (далі - конкурс).

2. Конкурс проводиться з метою виховання в учнів любові до рідного краю, бережливого ставлення до історії, духовної спадщини українського народу, природного довкілля; розвитку музейної справи в загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах (далі - навчальні заклади).

3. Основними завданнями конкурсу є:

залучення учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої, пошуково-дослідницької та екскурсійної роботи;

поглиблення знань учнів про історико-культурну спадщину народу, про події та історичні постаті, що мали вплив на суспільні, політичні процеси та економічний розвиток краю чи України;

формування наукових основ і практичних навичок дослідження та збереження історико-культурної спадщини, вивчення стану природних об’єктів рідного краю, природоохоронної діяльності тощо;

поглиблення знань щодо методів і форм музейної роботи, засобів популяризації музейних колекцій;

підвищення загальноосвітнього рівня учнів, оволодіння вміннями працювати з першоджерелами, іншими історичними документами, обробляти, аналізувати та представляти інформацію;

використання в навчально-виховному процесі матеріалу, зібраного під час походів, краєзнавчих експедицій та екскурсій; популяризація краєзнавчих знань;

підтримка обдарованої молоді та створення умов для її розвитку.

4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів навчальних закладів.

II. Учасники конкурсу

У конкурсі беруть участь учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів, учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів (далі - учасники), які є екскурсоводами музеїв навчальних закладів.

ІІІ. Організатори конкурсу

1. Загальне керівництво конкурсом здійснює Міністерство освіти і науки України, організаційне та методичне забезпечення проведення конкурсу здійснює Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (далі - УДЦТКУМ).

2. Співорганізаторами конкурсу можуть бути Національний музей історії України у Другій світовій війні, Національний музей історії України, Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», інші музеї (за згодою).

3. Інформація про проведення конкурсу розміщується на веб-сайті УДЦТКУМ, у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до його початку.

ІV. Порядок і строки проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться щороку у два тури:

I тур - в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з 01 листопада до 01 лютого;

II тур - з 15 лютого по 20 березня (протягом 2-4 днів).

Місце проведення ІІ туру конкурсу визначається УДЦТКУМ щороку, про що повідомляються органи управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до його початку.

2. У конкурсі можуть брати участь учасники, які представляють музеї таких профілів:

історичні;

військово-історичні;

історії освіти;

історії навчальних закладів;

краєзнавчі;

археологічні;

літературні;

мистецькі;

етнографічні;

технічні;

галузеві;

природничі;

історії населених пунктів;

інших профілів.

Профілі музеїв, які можуть брати участь у конкурсі, визначає УДЦТКУМ щороку та повідомляє про це органи управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до його початку.

3. Організацію проведення І туру конкурсу здійснюють органи управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до його початку, організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу здійснюють Кримський республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські центри туризму і краєзнавства учнівської молоді, станції юних туристів (далі - організатори I туру конкурсу).

4. Організатори I туру конкурсу на основі цього Положення визначають місце, строки, форми його проведення з урахуванням місцевих умов, критеріїв оцінювання.

5. Для участі в I турі учасникам слід направити на адресу організаторів I туру конкурсу презентації екскурсій на електронних і паперових носіях.

Журі I туру конкурсу розглядає подані учасниками матеріали та визначає переможців і призерів.

6. Умови проведення II туру, місце та строки його проведення визначає УДЦТКУМ на основі цього Положення та повідомляє про них органи управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до початку конкурсу.

7. Учасниками ІІ туру конкурсу є переможці І туру - по одній особі від Автономної Республіки Крим, кожної області, міст Києва та Севастополя по кожному профілю музеїв.

8. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано у супроводі керівника, який забезпечує своєчасне оформлення документів щодо участі в конкурсі, передбачених пунктом 9 цього розділу, прибуття учасників на конкурс, збереження їх життя та здоров’я та повернення додому.

9. Для участі у II турі організатори I туру конкурсу подають такі документи та матеріали:

копію наказу щодо підсумків проведення I туру конкурсу;

заявку на участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» за формою згідно з додатком до цього Положення. Заявка подається на електронному (у форматі RTF) та паперовому носіях;

презентації екскурсій переможців І туру на електронних носіях (у форматі RTF, кожна екскурсія подається на окремому диску) та послайдово - на паперових носіях.

Вимоги до оформлення та змісту конкурсних матеріалів розміщуються на веб-сайті УДЦТКУМ.

Документи та матеріали надсилаються до 15 лютого на адреси УДЦТКУМ: «Укрпоштою» - 01135, м. Київ-135, а/с 190; Новою поштою - м. Київ, вул. П. Пестеля, 7, з поміткою «Конкурс екскурсоводів».

10. Учасники конкурсу презентують екскурсії музеями навчальних закладів у довільній формі.

V. Журі конкурсу

1. З метою забезпечення об’єктивної оцінки результатів конкурсу для кожного його туру створюються журі.

2. Журі конкурсу формуються з числа представників педагогічних і науково-педагогічних працівників, представників методичних установ сфери освіти, а також працівників державних, комунальних музеїв та музеїв, засновниками яких є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи (за згодою).

Персональний склад журі І туру конкурсу затверджується органами управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Персональний склад журі ІІ туру конкурсу затверджується УДЦТКУМ.

3. До складу журі конкурсу не можуть входити особи, що є близькими особами учасників конкурсу.

4. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників, але не бути меншою ніж п’ять осіб.

До складу журі входять голова, секретар та члени журі.

5. Журі очолює голова, який організовує та проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів конкурсу, затверджує список переможців і призерів конкурсу.

6. Члени журі конкурсу:

забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних проектів учасників конкурсу;

заповнюють протоколи, подають секретареві оцінки виступу кожного учасника в балах;

визначають переможців і призерів.

7. Секретар журі оформляє документи і матеріали, систематизує та зберігає їх.

VI. Визначення переможців та призерів, їх нагородження

1. Підсумки І та ІІ турів конкурсу підводяться окремо для кожного профілю музеїв.

2. Переможці та призери І та ІІ турів конкурсу визначаються журі за кількістю набраних ними балів.

3. Переможцем конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

Призерами конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли друге та третє місця.

4. Переможці та призери І та ІІ турів конкурсу на підставі рішення журі нагороджуються дипломами.

Переможці та призери конкурсу за рішенням організаторів можуть бути відзначені грамотами, кубками, призами.

5. Переможці конкурсу можуть бути запрошені УДЦТКУМ до участі у тематичних змінах Центрального табору туристського активу учнів України.

VIІ. Умови фінансування

Витрати на організацію та проведення конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством України.

Директор департаменту
професійної освіти                                                             М.С. Кучинський

 

Категорія: МОН України: накази 2016 | Додав: Peter
Переглядів: 1073 | Завантажень: 217 | Рейтинг: 5.0/5
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 368
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0