Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » МОН України: накази 2016

Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»
[ Викачати з сервера (56.0 Kb) · Скачати дистанційно () ] 05.07.2016, 08:17

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.05.2016                                            № 379/496

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 червня 2016 р.
за № 810/28940

Про затвердження Положення
про проведення Всеукраїнського
дитячого творчого конкурсу
«Молоде покоління за безпеку
дорожнього руху»

Відповідно до Законів України «Про Національну поліцію», «Про дорожній рух», «Про загальну середню освіту», Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, та з метою активізації роботи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, організації змістовного дозвілля дітей

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»,  що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 22 лютого 2013 року № 178/190 «Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», зареєстрований у Міністерстві юстиції України  04 березня 2013 року за № 350/22882.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України  (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національної поліції України та на заступника Міністра освіти і науки України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
внутрішніх справ України                                     А.Б. Аваков

Міністр освіти і науки України                              Л.М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства освіти
і науки України
12.05.2016 № 379/496

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 червня 2016 р.
за № 810/28940

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу
«Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться щороку з метою привернення уваги суспільства до проблем безпеки дорожнього руху, формування в дітей безпечних навичок поведінки на вулично-дорожній мережі, виховання свідомого ставлення до неухильного виконання правил дорожнього руху, зміцнення позитивного іміджу Національної поліції України.

3. Завдання Конкурсу:

залучення дітей шкільного віку до вивчення Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, і пропагування їх серед населення та однолітків;

закріплення знань з безпечної поведінки на дорозі;

створення умов для творчої самореалізації учнів.

4. Організаторами Конкурсу є:

Національна поліція України;

Міністерство освіти і науки України.

До участі в організації та проведенні Конкурсу організатори Конкурсу можуть залучати інші органи державної влади, благодійні фонди, об’єднання громадян та інші заінтересовані підприємства, установи й організації  (за згодою).

ІІ. Умови проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться поетапно:

й (міський) етап - на районному, міському рівнях;

2-й (регіональний) етап - в Автономній Республіці Крим, на обласному, Київському та Севастопольському міському рівнях;

3-й (всеукраїнський) етап - фінал.

2. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів та вихованців дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, шкіл-інтернатів, дитячих будинків віком від 5 до 17 років включно.

3. Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями:

перша категорія - автори робіт віком від 5 до 9 років;

друга категорія - автори робіт віком від 10 до 13 років;

третя категорія - автори робіт віком від 14 до 17 років.

4. Конкурс проводиться за напрямом художньої творчості - малюнок або твори декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, мозаїка, аплікація тощо) та фотографія.

5. На Конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі роботи, що відповідають тематиці Конкурсу. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються авторам. Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує повну згоду з умовами Конкурсу, а також згоду на публікацію малюнка (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права надалі. Роботи використовуються Національною поліцією України, Міністерством освіти і науки України, їхніми уповноваженими територіальними підрозділами для організації акцій, фестивалів, нарад, презентацій, виставок, для транслювання на телебаченні, висвітлення на сайті, для передачі в дитячі будинки, реабілітаційні центри, соціальні заклади, а також для використання в соціальній рекламі та під час проведення профілактичних заходів тощо.

6. Малюнки подаються на Конкурс у довільній графічній, живописній формах, виконані олівцями, фломастерами, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю. Розмір роботи не повинен бути більшим за формат А1. Роботи не оформляються рамкою, паспарту, наклейками тощо.

7. Твори декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, мозаїка, аплікація тощо) подаються на Конкурс у довільній формі.

8. Фотографії подаються на Конкурс у довільній формі. Розмір роботи не повинен бути більшим за формат А3. Роботи не оформляються рамкою, паспарту, наклейками тощо.

9. На зворотному боці кожної конкурсної роботи (або в додатку до роботи) необхідно зазначити:

назву роботи;

прізвище, ім'я, по батькові та дату народження автора;

місце проживання/перебування автора;

найменування навчального закладу, контактний телефон його керівника.

10. Критерії оцінювання конкурсних робіт:

актуальність та повнота розкриття теми;

авторська позиція;

оригінальність оформлення;

ступінь самостійності автора у виконанні роботи;

якість роботи;

естетичний вигляд роботи.

ІІІ. Організація Конкурсу

1. 1-й етап проводиться районними та міськими уповноваженими підрозділами Національної поліції України й місцевими органами управління освітою. Конкурсні роботи для підбиття підсумків надсилаються учасниками до місцевих органів управління освітою.

2. Конкурсні роботи переможців відбіркових районних та міських етапів Конкурсу, які посіли призові місця в трьох вікових групах, із відповідними копіями протоколів журі направляються районними та міськими уповноваженими підрозділами Національної поліції України до головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для участі у 2-му етапі Конкурсу. Від кожного району та міста має надійти не менше дев'яти творчих робіт.

3. 2-й етап проводиться підрозділами головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі й місцевими органами управління освітою.

4. До 01 травня роботи переможців 2-го етапу, які посіли призові місця за трьома напрямами, направляються для участі в 3-му етапі Конкурсу в Національну поліцію України.

5. 3-й етап (фінальний) - проводиться Національною поліцією України та Міністерством освіти і науки України.

6. Строки і місце проведення 3-го етапу Конкурсу та порядок нагородження визначаються організаторами, про що учасники інформуються додатково.

IV. Організаційний комітет Конкурсу

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, до складу якого входять представники Національної поліції України, Міністерства освіти і науки України та інших заінтересованих міністерств, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою).

2. Із числа членів організаційного комітету обираються голова комітету та секретар комітету.

3. До повноважень голови комітету належить координація роботи з підготовки та проведення Конкурсу. Секретар комітету веде документацію.

4. Організаційний комітет:

забезпечує якісну підготовку та проведення Конкурсу;

визначає організаційні умови та порядок проведення Конкурсу;

організовує роботу з проведення Конкурсу;

вносить пропозиції щодо нагородження учасників Конкурсу;

сприяє висвітленню в засобах масової інформації проведення та результатів Конкурсу.

V. Журі Конкурсу

1. Для забезпечення об’єктивності оцінювання робіт учасників та визначення переможців Конкурсу утворюється журі, до складу якого входять мистецтвознавці та представники уповноважених підрозділів Національної поліції України, органів управління освітою, засобів масової інформації, органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою).

2. Обов’язки голови, секретаря та членів журі:

голова журі - організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, затверджує список переможців і призерів Конкурсу;

секретар журі - забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів та матеріалів Конкурсу;

члени журі - забезпечують об’єктивність оцінювання під час проведення Конкурсу, заповнюють оцінювальні протоколи, визначають переможців Конкурсу.

VI. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

1. Переможці Конкурсу визначаються журі в кожній віковій категорії відповідно до критеріїв оцінювання та за відповідним напрямом творчих робіт.

2. Підсумки Конкурсу підбиваються на кожному етапі. Результати засідань журі оформляються відповідними протоколами. Переможці нагороджуються дипломами та призами.

Крім того, журі та організатори Конкурсу можуть установлювати спеціальні нагороди окремим учасникам, які проявили оригінальність та креативний підхід до виконання робіт.

VII. Умови фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України                                                 В.Є. Боднар

Директор Департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України                                                                   Ю.Г. Кононенко

 

Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0810-16

Категорія: МОН України: накази 2016 | Додав: Peter
Переглядів: 729 | Завантажень: 108 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 343
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0