Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » МОН України: накази 2016

Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях...
[ Викачати з сервера (286.0 Kb) · Скачати дистанційно () ] 25.01.2017, 14:34

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.11.2016                                             № 1400

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2016 р.
за № 1623/29752

Про затвердження Положення про
функціональну підсистему навчання
дітей дошкільного віку, учнів та
студентів діям у надзвичайних
ситуаціях (з питань безпеки
життєдіяльності) єдиної державної
системи цивільного захисту

Відповідно до статті 9 Кодексу цивільного захисту України, пункту 7 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, та Типового положення про функціональну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.

2. Сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (Цимбал А.А.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

Міністр                                                                          Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
21.11.2016 № 1400

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2016 р.
за № 1623/29752

ПОЛОЖЕННЯ
про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту

1. Це Положення визначає мету, завдання, організацію управління, склад сил і засобів, порядок їх взаємодії і діяльності функціональної підсистеми навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту (далі - функціональна підсистема).

2. У цьому Положенні термін «функціональна підсистема» вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, до якої входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, суб’єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту.

Інші терміни вживаються у значеннях, викладених в Кодексі цивільного захисту України, Законі України «Про освіту» та Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11.

3. Метою створення функціональної підсистеми є:

1) захист населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення на підприємствах, у навчальних закладах, установах та організаціях, що належать до сфері управління МОН (далі - підприємства, установи та організації галузі);

2) організація та здійснення заходів цивільного захисту, пов’язаних із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального, воєнного характеру та захисту від їх факторів ураження учасників навчально-виховного процесу;

3) організація та здійснення заходів цивільного захисту, пов’язаних із навчанням дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності).

4. Завданнями функціональної підсистеми є:

1) здійснення заходів цивільного захисту в підприємствах, установах та організаціях галузі;

2) забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій або небезпечних подій в підприємствах, установах та організаціях галузі;

3) організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у галузі;

4) своєчасне і достовірне інформування заінтересованих органів виконавчої влади та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в підприємствах, установах та організаціях галузі;

5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

6) забезпечення планування заходів цивільного захисту;

7) організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки органів управління функціональної підсистеми та підпорядкованих їм сил цивільного захисту, що здійснюється згідно з планом основних заходів цивільного захисту МОН на відповідний рік;

8) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій галузі в особливий період;

9) навчання працівників та учасників навчально-виховного процесу підприємств, установ та організацій галузі щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

10) здійснення заходів щодо укриття працівників та учасників навчально-виховного процесу підприємств, установ та організацій галузі в захисних спорудах цивільного захисту;

11) розроблення нормативно-правових актів, а також норм, правил та стандартів з питань запобігання надзвичайним ситуаціям в підприємствах, установах та організаціях галузі, виконання галузевих програм і планів з питань цивільного захисту;

12) створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

13) завдання відповідно до функціонального спрямування:

створення структурного підрозділу з питань цивільного захисту в складі апарату МОН;

надання пропозицій щодо навчання дітей дошкільного віку, вихованців, учнів та студентів з питань цивільного захисту в навчальних закладах;

організація навчання дітей дошкільного віку, вихованців та учнів згідно із затвердженими МОН і погодженими з ДСНС програмами розвитку та навчальними програмами, що передбачають:

здобуття вихованцями і учнями загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів знань і вмінь з питань особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного захисту;

формування у дітей старшого дошкільного віку достатнього та необхідного рівня знань і умінь для безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам, що виникають через необережне поводження з вогнем;

організаційно-методичне керівництво з проведення у навчальних закладах всіх рівнів об'єктових тренувань, днів цивільного захисту, тижнів безпеки дитини;

координація науково-методичної діяльності, узагальнення і поширення ефективних форм і методів організації навчально-виховного процесу з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту через визначені: МОН - базові за галуззю знань кафедри з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах; місцевими органами управління освіти - територіальні базові (опорні) загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади;

здійснення контролю якості підготовки у навчальних закладах дітей дошкільного віку, вихованців, учнів та студентів з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях;

14) інші завдання, визначені законодавством України.

5. Безпосереднє керівництво функціональною підсистемою здійснюється Міністром освіти і науки України.

6. До складу функціональної підсистеми МОН входять місцеві органи управління освітою, підпорядковані їм сили цивільного захисту, підприємства, установи та організації галузі, їх сили і засоби.

7. Постійно діючими органами управління функціональної підсистеми є:

на державному рівні - апарат МОН, відділ (управління, сектор) з питань цивільного захисту в складі апарату МОН;

на регіональному рівні - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, посадові особи з питань цивільного захисту;

на місцевому рівні - підрозділи освіти у складі районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (у разі їх утворення), посадові особи з питань цивільного захисту.

На об’єктовому рівні організація заходів цивільного захисту у рамках функціональної підсистеми здійснюється керівником підприємства, установи та організації галузі, а також спеціально створеними (призначеними) ними підрозділами (посадовими особами) з питань цивільного захисту з урахуванням вимог, зазначених у частині другій статті 20 Кодексу цивільного захисту України.

Для координації діяльності, пов’язаної із захистом персоналу від надзвичайних ситуацій, запобігання таким ситуаціям, а також координації робіт з ліквідації їх наслідків на об’єктовому рівні підприємствами, установами та організаціями галузі утворюються комісії з питань надзвичайних ситуацій.

8. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту функціональної підсистеми, здійснення цілодобового чергування і забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку функціонують:

на державному рівні - оперативно-чергова (чергова, диспетчерська) служба МОН (у разі їх утворення);

на регіональному рівні - оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби місцевих органів управління освіти, місцевого самоврядування (у разі їх утворення);

на об’єктовому рівні - чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та організацій галузі (у разі їх утворення).

Під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій управління силами цивільного захисту здійснюється з пунктів управління. Рухомі пункти управління утримуються в готовності до виконання завдань за призначенням.

Для забезпечення сталого управління у сфері освіти і науки та реалізації функцій, передбачених на особливий період, МОН використовується державна система пунктів управління.

9. Для управління функціональною підсистемою використовуються телекомунікаційні мережі загального користування і спеціального призначення, а також державна система урядового зв'язку.

10. До сил цивільного захисту функціональної підсистеми входять:

об’єктові аварійно-рятувальні служби (у разі утворення);

об’єктові формування цивільного захисту підприємств, установ та організацій галузі (у разі їх утворення);

об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту (у разі утворення);

добровільні формування цивільного захисту.

11. Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, впроваджується один з таких режимів діяльності функціональної підсистеми:

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

12. Режими діяльності функціональної підсистеми встановлюються відповідно до статей 11-15 Кодексу цивільного захисту України, заходи з їх реалізації визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11.

13. Основними заходами щодо впровадження діяльності функціональної підсистеми є:

1) у режимі повсякденного функціонування:

організація та проведення підприємствами, установами та організаціями галузі заходів, спрямованих на виконання завдань із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення:

забезпечення здійснення планування підприємствами, установами та організаціями галузі заходів цивільного захисту;

організація і проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, випробних і проектних робіт з питань забезпечення сталого функціонування в особливий період підприємств, установ та організацій галузі;

розроблення і організація виконання галузевих програм і планів заходів, спрямованих на захист учасників навчально-виховного процесу, працівників підприємств, установ та організацій галузі й прилеглих до них територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню і зменшення можливих втрат;

розроблення і здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів цивільного захисту у сфері суспільного життя, в якій реалізує державну політику МОН;

забезпечення спостереження, здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, на підприємствах, в установах та організаціях галузі та прилеглих до них територіях;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях галузі, забезпечення безпеки та захисту учасників навчально-виховного процесу, працівників та підприємств, установ та організацій галузі й прилеглих до них територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми до дій за призначенням;

організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях галузі;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях галузі;

підтримання у готовності систем оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях галузі;

започаткування теле- і радіопередач на теми цивільного захисту: «Безпека життєдіяльності - вимога сьогодення», «Особиста безпека в екстремальних ситуаціях», «Ставлення людини до власної безпеки - найважливіше завдання сьогодення», «Запобігти, врятувати, допомогти - в життя!»;

забезпечення нормативного, організаційного та науково-методичного супроводу впровадження у навчальний процес для дошкільних, загальних середніх, професійно-технічних навчальних закладів навчальних дисциплін, програм, для вищих навчальних закладів - лекцій, тренінгів та об’єктових тренувань з вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями;

забезпечення необхідних умов для ефективної роботи науково-методичної підкомісії з цивільної безпеки сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН;

забезпечення надання учням знань щодо особистої безпеки, способів та засобів індивідуального і колективного захисту населення від надзвичайних ситуацій, алгоритму власних дій у разі їх виникнення та практичне закріплення теоретичного матеріалу під час проведення наприкінці навчального року в навчальних закладах Дня цивільного захисту;

забезпечення мінімально достатнього рівня компетенції дитини дошкільного віку для безпечного перебування в навколишньому середовищі, установлення в них елементарних, доступних віку норм поведінки у надзвичайних ситуаціях та практичне закріплення теоретичного матеріалу під час проведення в дошкільних навчальних закладах Тижня безпеки дитини;

інформаційно-методичний супровід педагогічних кадрів з питань цивільного захисту через мережу територіальних опорних загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;

організація системного методичного супроводу педагогічних кадрів з питань цивільного захисту;

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також учасників навально-виховного процесу та працівників галузі, про загрозу виникнення надзвичайної ситуації на підприємствах, в установах та організаціях галузі й прилеглих до них територіях та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу, працівників підприємств, установ та організацій галузі й прилеглих до них територій від можливих надзвичайних ситуацій на них;

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (виконують комісії техногенно-екологічної безпеки та цивільного захисту населення);

3) у режимі надзвичайної ситуації:

здійснення оповіщення органів управління, сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також учасників навально-виховного процесу та працівників галузі про виникнення надзвичайної ситуації на підприємствах, в установах та організаціях галузі та інформування їх про дії в умовах такої ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів функціональної підсистеми;

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту учасників навально-виховного процесу та працівників галузі від наслідків надзвичайної ситуації;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних підприємствах, в установах та організаціях галузі і прилеглих до них територіях;

інформування органів управління цивільного захисту та учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі про розвиток надзвичайної ситуації на підприємствах, в установах та організаціях галузі та заходи, що здійснюються;

здійснення постійного контролю за станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації;

інформування вищих органів управління щодо рівня надзвичайної ситуації та вжитих заходів, пов’язаних з реагуванням на ситуацію, оповіщенням і інформуванням учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, надання їм необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах, що склалися;

4) у період дії надзвичайного стану в разі його введення функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» та іншими нормативно-правовими актами.

14. В особливий період функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також іншими нормативно-правовими актами.

Переведення функціональної підсистеми у режимі функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, плану цивільного захисту МОН на особливий період.

15. Функціональна підсистема проводить свою діяльність відповідно до планів основних заходів цивільного захисту МОН на відповідний рік. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планом реагування на надзвичайні ситуації МОН.

16. На об’єктах підвищеної небезпеки, що належать до сфери управління МОН, розробляється план локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.

17. Органи управління функціональної підсистеми здійснюють збір, аналіз, оброблення, зберігання та передачу інформації з питань цивільного захисту та надають учасникам навчально-виховного процесу і працівникам галузі через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.

Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.

Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС.

18. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об’єктового рівня на підприємствах, в установах та організаціях галузі та управління силами цивільного захисту функціональної підсистеми, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

19. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об’єктового рівня на підприємствах, в установах та організаціях галузі утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

20. Роботи, пов’язані з реагуванням на надзвичайну ситуацію об’єктового рівня або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємств, установ та організацій галузі, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту функціональної підсистеми, адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташоване таке підприємство, установа або організація галузі.

До виконання зазначених робіт насамперед залучаються сили цивільного захисту функціональної підсистеми. У разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого, регіонального та державного рівня до виконання цих робіт залучаються сили цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи, її ланки.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили, відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного захисту.

Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється згідно з планами цивільного захисту на особливий період.

21. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації відповідного рівня (на об’єктах підвищеної небезпеки згідно з планом локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах).

22. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях галузі, ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки.

23. Заходи цивільного захисту в особливий період здійснюються відповідно до плану цивільного захисту МОН на особливий період та планів цивільного захисту організацій галузі освіти і науки на особливий період.

24. Заходи щодо цільової мобілізації передбачаються у відповідних мобілізаційних планах МОН.

25. Сили цивільного захисту функціональної підсистеми, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт в автономному режимі протягом не менше трьох діб.

26. У функціональній підсистемі з метою своєчасного запобігання і реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія з питань:

визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил (засобів) реагування на них;

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

27. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується:

на загальнодержавному рівні - безпосередньо між органами управління та силами функціональних i територіальних підсистем;

на регіональному, місцевому та об’єктовому рівні - між місцевими органами управління освітою і підприємствами, установами та організаціями галузі.

28. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації між оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами місцевих органів управління освітою та черговими (диспетчерськими) службами підприємств, установ та організацій галузі організовується обмін інформацією про загрозу або виникнення небезпечної події, надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

29. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників МОН та місцевих органів управління освітою, які залучаються до здійснення таких заходів.

30. Для організації та здійснення заходів цивільного захисту, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій у рамках функціональної підсистеми, додатково:

1) створюються окремі формування цивільного захисту в кожній адміністративній будівлі МОН згідно з додатками 1, 2 до цього Положення (проспект Перемоги, 10; бульвар Тараса Шевченка, 16);

2) для своєчасного планування і організованого проведення заходів передислокації апарату МОН в позаміську зону відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» створюється евакуаційна комісія, склад якої затверджується наказом МОН. Голова евакуаційної комісії погоджує план евакуації МОН з планом евакуації у м. Києві і готує особовий склад до дій за призначенням.

31. Забезпечення фінансування функціональної підсистеми здійснюється за рахунок бюджетних коштів в межах бюджетних призначень, затверджених на ці цілі на відповідний період.

Завідувач сектора
мобілізаційної роботи,
цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності                                              А.А. Цимбал

Категорія: МОН України: накази 2016 | Додав: Peter
Переглядів: 1134 | Завантажень: 248 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 368
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0