Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » МОН України: накази 2016

Про затвердження номінацій та критеріїв оцінювання Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017»
[ Викачати з сервера (57.0 Kb) · Скачати дистанційно () ] 24.05.2016, 22:02

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ
23.05.2016                                            № 559

Про затвердження номінацій
та критеріїв оцінювання
Всеукраїнського конкурсу
«Шкільна бібліотека - 2017»

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України від 25 січня 2012 року № 61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 209/20522, наказу Міністерства освіти і науки України від 11.03.2016 № 247 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017», рішення організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017» (протокол № 01) та з метою належної організації конкурсу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1.1. Номінації Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017».

1.2. Критерії оцінювання Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017» (далі - Конкурс).

2. Органам управління освітою, закладам післядипломної педагогічної освіти забезпечити:

2.1. Проведення 1-го та 2-го етапів Конкурсу.

2.2. Подання до 15 квітня 2017 року в установленому порядку конкурсних матеріалів переможців 2-го етапу у номінаціях, затверджених цим наказом.

3. Інституту модернізації змісту освіти (Завалевський Ю. І.) здійснити організаційні заходи з проведення 3-го всеукраїнського етапу Конкурсу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр                                                                               Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23.05.2016 № 559    

Номінації Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017»

Найменування номінації

Учасники номінації

1

Шкільна бібліотека: інноваційні проекти

Керівники загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

2

Шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу

Бібліотекарі, педагоги загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

3

Бібліотека - виховний простір навчального закладу

Бібліотекарі загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

4

Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей

Бібліотекарі, педагоги загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

5

Сучасний методист: новий формат діяльності

Працівники органів управління освітою і науково-методичних служб місцевих органів виконавчої влади, методисти закладів післядипломної педагогічної освіти, які координують діяльність шкільних бібліотек

В. о. директора Інституту
модернізації змісту освіти                                    Ю. І. Завалевський

Директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти             Ю. Г. Кононенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23.05.2016 № 559

Критерії оцінювання
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017»

 

Номінація «Шкільна бібліотека: інноваційні проекти» (для керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)

На конкурс подаються діючі управлінські проекти з модернізації бібліотеки, перетворення її на сучасний бібліотечно-інформаційний, культурно-просвітницький центр навчального закладу.

Форма - проект.

Включає: актуальну мету, завдання, етапи та шляхи реалізації, стратегічні документи (концепцію/програму), опис теоретичного і практичного значення з вихідними, проміжними та кінцевими результатами втілення задуму, моделювання та планування діяльності з розвитку бібліотеки та створення її позитивного іміджу.

Оцінюється:

сучасність та значущість проекту;

раціональність та продуктивність реалізації проекту;

системність та чіткість визначення цілей і завдань, які взаємопов'язані між собою і взаємоузгоджені із наявним обсягом ресурсного потенціалу;

накопичення в документації ідей та пропозицій, що сукупно сприяють запровадженню системної реалізації проекту;

проведення аналізу реального стану та формування візії бібліотеки;

наявність процесу моніторингу (спостереження за станом і змінами зов­нішнього середовища);

врахування думки педагогічного колективу, батьків, учнів;

залучення педагогічного колективу, батьків учнів, громадськості до спільної діяльності в розвитку бібліотеки та створенні її позитивного іміджу, наявність практичних результатів;

створення умов для організації діяльності сучасного бібліотечно-інформаційного центру;

забезпечення заходів щодо поповнення фондів бібліотеки.

 

Номінація «Шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу» (для бібліотекарів, педагогів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)

На конкурс подаються матеріали, що представляють бібліотеку як осередок медіаосвіти, висвітлюють її роль у реалізації освітніх стандартів нового покоління.

Форма - портфоліо.

Матеріали оформляються у вигляді тематичного портфоліо, що вміщує: авторські доробки із створення високоякісного і високотехнологічного інформаційно-освітнього простору: програми, методики, методичні матеріали, опис-анотацію (презентацію) веб-ресурсу (назва, електронна адреса, його особливість, значення для різної категорії користувачів) тощо.

Оцінюється:

забезпечення доступу до інформації учасникам освітнього процесу че­рез використання бібліотечно-інформаційних ресурсів на різних носіях;

сприяння успішному засвоєнню навчальних програм, розвитку творчого мислення, пізнавальних інтересів і здібностей учнів із використанням бібліо­течного ресурсу;

забезпечення освітнього процесу і самоосвіти шляхом бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування учнів, педагогічних праців­ників;

надання інформаційної підтримки педагогічним працівникам у підви­щенні методичної культури і педагогічної майстерності;

виховання медійної та інформаційної культури учнів, просування знань і вмінь з інформаційного самозабезпечення навчальної та творчої діяльності;

удосконалення традиційних і освоєння нових бібліотечних технологій;

презентація діючих сайтів (сторінок) бібліотек навчальних закладів, блогів бібліотекарів, які сприяють оптимізації діяльності бібліотек, створенню бібліотечно-інформаційного середовища навчального закладу, формуванню інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури педагогів і учнів тощо.

 

Номінація «Бібліотека - виховний простір навчального закладу» (для бібліотекарів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)

На конкурс представляється узагальнений опис досвіду з популяризації кращих здобутків національної культурної та духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу.

Форма - портфоліо.

Матеріали оформляються у вигляді тематичного портфоліо, що вміщує: чітке визначення і обґрунтування теми, практичні результати, висновки та матеріали, що розкривають тему (програми, положення, моделі, схеми, тести, розробки, презентації, пам'ятки, буклети, проспекти, списки літератури, копії статей тощо).

Оцінюється:

застосування загальнопедагогічних принципів і підходів до виховання зростаючої особистості;

застосування сучасних форм, методів і засобів бібліотечної роботи, спрямованих на виховання зростаючої особистості;

взаємодія між учасниками навчально-виховного процесу, публічними бібліотеками і бібліотеками навчальних закладів, громадськістю;

створення інформаційно-методичного забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання дітей і молоді;

організація, проведення заходів з відродження культурних і культурно-історичних традицій (відродження народних звичаїв, обрядів нашого народу та ознайомлення з святами інших країн); виховання любові до рідного краю, своєї Батьківщини;

організація та ведення постійно діючих рубрик, що популяризують літературу про українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову і культуру;

організація роботи бібліотеки як осередку становлення громадянина-патріота України, використання творчого підходу;

досвід роботи з національно-патріотичного виховання, поширення власного досвіду роботи, практична значущість авторських матеріалів для навчально-виховного процесу;

впровадження кращого досвіду роботи діяльності бібліотек, бібліотекарів.

 

Номінація «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей» (для бібліотекарів, педагогів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)

На конкурс представляється узагальнений опис досвіду з розвитку духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери на основі культури читання.

Форма - портфоліо.

Матеріали оформляються у вигляді тематичного портфоліо, що вміщує: чітке визначення та обґрунтування теми, практичні результати, висновки і матеріали, що розкривають тему (авторські доробки: програми, методики, методичні матеріали тощо).

Оцінюється:

використання традиційних та інноваційних форм роботи бібліотеки із залучення дітей до читання та користування бібліотекою;

вивчення читацьких інтересів та формування читацької культури школярів;

спільна робота бібліотекаря і вчителя із залучення дітей до систематичного читання кращих зразків української, світової літератури;

організація системи роботи бібліотеки з формування читацьких інтересів школярів;

сприяння вирішенню проблем сучасних дітей і підлітків з врахуванням вікової психології та психології читання;

бібліотечна підтримка впровадження сучасних педагогічних напрямів, нових технологій у школі, організації наукової діяльності школярів.

 

Номінація «Сучасний методист: новий формат діяльності» (для працівників органів управління освітою і науково-методичних служб місцевих органів виконавчої влади, методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які координують діяльність шкільних бібліотек)

На конкурс представляється узагальнений оригінальний досвід роботи методиста з науково-методичного супроводу діяльності бібліотек навчальних закладів або підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.

Форма - портфоліо.

Матеріали оформляються у вигляді тематичного портфоліо, що вміщує: чітке визначення і обґрунтування теми, практичні результати, висновки та матеріали, що розкривають тему (програми, положення, моделі, схеми, тести, розробки, презентації, пам'ятки, буклети, проспекти, списки літератури, копії статей тощо).

Оцінюється:

актуальність і значущість обраної теми; повнота і глибина розкриття теми;

структурованість змісту, логічність побудови портфоліо; співпраця з професійними громадськими організаціями, асоціаціями, об'єднаннями;

застосування творчого підходу у використанні традиційних форм роботи;

поширення власного досвіду роботи, практична значущість авторських матеріалів для навчально-виховного процесу;

забезпечення методичної допомоги віддаленим користувачам.

 

В. о. директора Інституту
модернізації змісту освіти                                    Ю. І. Завалевський

Директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти             Ю. Г. Кононенко

Категорія: МОН України: накази 2016 | Додав: Peter
Переглядів: 1384 | Завантажень: 165 | Рейтинг: 5.0/4
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 368
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0