Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » МОН України: накази 2016

Про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України
[ Викачати з сервера (76.0 Kb) · Скачати дистанційно () ] 06.02.2016, 23:37

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ
11.09.2015                                            № 922

Про Науково-методичну раду
Міністерства освіти і науки України

На виконання статті 13 Закону України «Про вищу освіту»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність:

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 листопада 2011 року № 1364 «Про Науково-методичну раду МОН та науково-методичні комісії з вищої освіти».

3. Начальнику управління зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

Т.в.о. Міністра                                                                              І. Р. Совсун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
11.09.2015 № 922

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада з питань освіти Міністерства освіти і науки (далі - Науково-методична рада) - це постійний консультативно-дорадчий орган, що створюється відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630.

1.2. У своїй діяльності Науково-методична рада керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Діяльність Науково-методичної ради є однією з форм спільної участі представників держави, роботодавців та їх об'єднань, навчальних закладів, наукових установ, академій, професійних асоціацій та експертів у розробці методології та змісту освіти, формуванні стандартів освітньої діяльності та стандартів освіти, впровадженні сучасних педагогічних та інформаційних технологій, поширенні кращих практик освітньої та методичної діяльності навчальних закладів.

2. Структура Науково-методичної ради

2.1. Науково-методична рада створюється наказом Міністерства освіти і науки України в складі голови, двох його заступників, вченого секретаря та членів Науково-методичної ради на строк не більше, ніж три роки.

2.2. У складі Науково-методичної ради формується п'ять секторів:

- сектор дошкільної освіти - до 9 осіб;

- сектор загальної середньої освіти - до 15 осіб;

- сектор професійної (професійно-технічної) освіти - до 15 осіб;

- сектор вищої освіти - до 15 осіб;

- сектор позашкільної освіти та виховної роботи - до 9 осіб.

2.3.Основними робочими органами секторів Науково-методичної ради є науково-методичні комісії.

2.4. Науково-методичні комісії формуються як галузеві (в окремих випадках - міжгалузеві) за галузями знань (для професійної (професійно-технічної) та вищої освіти), предметними циклами (для дошкільної та середньої освіти) та напрямами позашкільної освіти (для сектору позашкільної освіти та виховної роботи).

2.5. У рамках Науково-методичної комісії можуть формуватись підкомісії за окремими спеціальностями (для професійної (професійно-технічної) та вищої освіти) та предметами (для дошкільної та середньої освіти). Підкомісії (комісії без поділу на підкомісії) формуються в складі до 15 осіб, якщо інше не передбачено наказом Міністерства освіти і науки.

2.6. Персональний склад Науково-методичних комісій (підкомісій) затверджується наказом Міністерства освіти і науки України на строк не більше, ніж три роки.

3. Завдання Науково-методичної ради

3.1. Основними завданнями Науково-методичної ради є:

3.1.1 науково-методичний аналіз та вироблення пропозицій щодо перспективних напрямів розвитку змісту освіти;

3.1.2 організація взаємодії науково-методичних комісій у питаннях міжпредметних зв'язків, порівняльних досліджень, інноваційних технологій навчання та удосконалення навчально-методичного забезпечення;

3.1.3 розгляд пропозицій міністерств, відомств, роботодавців та їх об'єднань, навчальних закладів, наукових установ, академій, професійних асоціацій та міжнародних експертів щодо удосконалення та розвитку змісту освіти;

3.1.4 організація розробки і схвалення методичних рекомендацій до формування стандартів освітньої діяльності, стандартів освіти, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм з врахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій;

3.1.5 залучення до розроблення та удосконалення стандартів, програм, нормативних документів експертів за профілями, формування тимчасових колективів для виконання окремих завдань;

3.1.6 схвалення методології здійснення моніторингу стану освіти за всіма освітніми, освітньо-професійними і освітньо-науковими рівнями;

3.1.7 прогнозування та підготовка пропозицій щодо удосконалення навчального, наукового, педагогічного, психологічного, методичного забезпечення освітнього процесу, забезпечення якості освіти;

3.1.8 координація організації та проведення наукових, методичних, науково-практич­них конференцій, семінарів та конкурсів-оглядів з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу та обміну досвідом роботи з відповідних напрямків;

3.1.9 надання рекомендацій щодо ефективного використання фінансових ресурсів, передбачених для навчально-методичного забезпечення;

3.1.10 сприяння співробітництву навчальних закладів із роботодавцями та їх об'єднаннями, професійними асоціаціями та громадськими організаціями;

3.1.11 участь у розробленні стратегій та програм розвитку, проведенні аналітично-про­гностичної діяльності в освіті;

3.1.12 схвалення професійних стандартів для посад педагогічних та науково-педаго­гічних працівників;

3.1.13 надання іншої консультативної допомоги Міністерству освіти і науки щодо змісту освіти та організації освітнього процесу.

3.2.Завдання сектору дошкільної освіти:

3.2.1 організація розробки науково-методичними комісіями Державного стандарту дошкільної освіти, встановлення відповідності програм розвитку дітей раннього та дошкільного віку Державному стандарту дошкільної освіти;

3.2.2 прогнозування та підготовка пропозицій щодо удосконалення педагогічного, психологічного, методичного та наукового забезпечення освітнього процесу, розроблення сучасних методів навчання, інноваційних освітніх та інформаційних технологій;

3.2.3 проведення науково-методичної та психолого-педагогічної експертизи та надання рекомендацій щодо доцільності використання у роботі з дітьми (у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами) програм, навчальних посібників, електронних ресурсів з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти;

3.2.4 оцінка науково-методичних, психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних, інших вимог щодо створення відповідного виду літератури;

3.2.5 надання рекомендацій щодо доцільності (недоцільності) використання навчальної літератури у навчально-виховному процесі в дошкільних навчальних закладах.

3.2.6 здійснення науково-методичної експертизи програм, проектів, документів, матеріалів, навчальних видань і підготовка експертних висновків.

3.3. Завдання сектору загальної середньої освіти:

3.3.1 розроблення методології та методичних рекомендацій з розробки стандартів середньої освіти із застосуванням компетентнісного підходу;

3.3.2 організація розробки науково-методичними комісіями Державного стандарту загальної початкової освіти та Державного стандарту базової та повної середньої освіти;

3.3.3 прогнозування та підготовка пропозицій щодо удосконалення педагогічного, психологічного, методичного та наукового забезпечення освітнього процесу, розроблення сучасних методів навчання, інноваційних освітніх та інформаційних технологій;

3.3.4 оцінка науково-методичних, психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних, інших вимог щодо створення навчальної літератури, що використовується у середній освіті;

3.3.5 встановлення відповідності навчальних планів та програм державним стандартам загальної середньої освіти;

3.3.6 надання рекомендацій щодо доцільності (недоцільності) з використання навчальної літератури у навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах.

3.3.7 здійснення науково-методичної експертизи проектів Базового навчального плану, програм, документів, матеріалів, навчальних видань і підготовка експертних висновків. Визначення та аналіз змісту навчальних предметів з урахуванням компетентнісних підходів, передбачених державними освітніми стандартами.

3.4. Завдання сектору професійної (професійно-технічної) освіти:

3.4.1 розроблення методології та методичних рекомендацій із розробки стандартів професійної (професійно-технічної) освіти із застосуванням компетентнісного підходу;

3.4.2 організація розроблення науково-методичними комісіями стандартів професійної (професійно-технічної) освіти;

3.4.3 встановлення відповідності навчальної літератури та електронних ресурсів стандартам професійної (професійно-технічної) освіти та новітнім технологіям на виробництві;

3.4.4 науково-методичний аналіз та вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту професійної (професійно-технічної) освіти;

3.4.5 організація проведення науково-методичної та психолого-педагогічної експертизи:

- заявок на здійснення дослідно-експериментальної роботи на базі професійних (професійно-технічних) навчальних закладів;

- впровадження інновацій у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на державному рівні та оцінка їх результатів;

- матеріалів апробації державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних професій.

3.5. Завдання сектору вищої освіти:

3.5.1 розроблення методології та методичних рекомендацій із розробки стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти;

3.5.2 організація розроблення науково-методичними комісіями стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти;

3.5.3 надання висновків щодо пропозицій до переліку галузей знань і спеціальностей;

3.5.5 надання консультативно-експертної допомоги в галузі організаційно-методичного забезпечення освіти, впровадження нових освітніх технологій і методів навчання, інноваційних освітніх та інформаційних технологій, дистанційної освіти, освіти впродовж життя, визнання неформального та інформального навчання;

3.5.6 розроблення рекомендацій щодо наукової організації праці працівників вищих навчальних закладів, нормування часу для планування й обліку навчальної роботи, основних видів методичної, наукової, організаційної та виховної роботи;

3.5.7 організація розроблення вимог до підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників.

3.6. Завдання сектору позашкільної освіти та виховної роботи:

3.6.1 встановлення відповідності навчальних програм та посібників змісту, формам та методам позашкільної освіти;

3.6.2. підготовка аналітичних матеріалів щодо стану та пропозицій щодо удосконалення навчального та методичного забезпечення позашкільної освіти;

3.6.3. підготовка пропозицій щодо перспектив розвитку основних напрямів позашкільної освіти;

4. Формування складу Науково-методичної ради та науково-методичних комісій

4.1. Склад Науково-методичної ради

4.1.1. Головою Науково-методичної ради є Міністр освіти і науки України.

4.1.2. Заступниками голови Науково-методичної ради за посадами є Перший заступник Міністра та Заступник Міністра.

4.1.3. Персональний склад Науково-методичної ради (за секторами) формується шляхом відкритого конкурсу. Для здійснення конкурсного відбору членів Науково-методичної ради формується конкурсна комісія у складі 9 осіб, які висуваються:

  • чотири особи - Колегією Міністерства освіти і науки;
  • три особи - Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти;
  • одна особа - Громадською радою Міністерства освіти і науки України;
  • одна особа - Спільним представницьким органом сторони роботодавців. Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

4.1.4. Вимоги до членів секторів Науково-методичної ради та порядок проведення їх конкурсного відбору затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України. Наказ про проведення конкурсного відбору членів Науково-методичної ради оприлюднюється на веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

4.1.5. Членами Науково-методичної ради можуть бути представники суб'єктів висування кандидатів: державних органів, об'єднань роботодавців, навчальних закладів, наукових установ, академій, професійних асоціацій та експертних груп, у тому числі - міжнародні експерти.

4.1.6. До складу Науково-методичної ради не можуть входити керівники та заступники керівників вищих навчальних закладів, наукових установ, а також більше одного представника від навчального закладу, установи, громадської організації, професійної асоціації, організації роботодавців, експертної групи. До складу Науково-методичної ради також не можуть входити члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та його галузевих експертних рад.

4.1.7. Пропозиції щодо змін в складі Науково-методичної ради в межах строку її повноважень розглядаються на її засіданнях та затверджуються відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

4.1.8. Організаційне забезпечення та координацію роботи Науково-методичної ради здійснюють вчений секретар та координатори секторів.

4.2. Сектори Науково-методичної ради

4.2.1. Роботу секторів організовують координатори секторів, які обираються членами кожного сектора та за поданням Науково-методичної ради затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України.

4.2.2. До складу секторів Науково-методичної ради за посадами входять директори відповідних структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України.

4.3. Склад Науково-методичної комісії (підкомісії)

4.3.1. Персональний склад Науково-методичних комісій (підкомісій) формується шляхом відкритого конкурсу.

4.3.2. Функції конкурсних комісій з конкурсного відбору членів Науково-методичних комісій (підкомісій) виконують відповідні сектори Науково-методичної ради. Вимоги до членів Науково-методичних комісій (підкомісій) та порядок проведення їх конкурсного відбору оголошуються наказом Міністерства освіти і науки України. Інформація про проведення конкурсного відбору членів Науково-методичних комісій (підкомісій) оприлюднюється на веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

4.3.3. Членами Науково-методичних комісій (підкомісій) можуть бути представники суб'єктів висування кандидатів: державних органів, об'єднань роботодавців, навчальних закладів, наукових установ, академій, професійних асоціацій та експертних груп, у тому числі - міжнародні експерти.

4.3.4. До складу Науково-методичної комісії (підкомісії) не можуть входити керівники і заступники керівників вищих навчальних закладів, наукових установ, а також члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та його галузевих експертних рад. До складу Науково-методичної комісії (підкомісії) не може входити більш як один представник від закладу, установи чи організації.

4.3.5. Голова Науково-методичної комісії (підкомісії), його заступник і секретар обираються з числа її членів на першому засіданні. Дострокове припинення повноважень керівництва Науково-методичної комісії (підкомісії) може бути ініційовано відповідним сектором Науково-методичної ради або шляхом збирання підписів більшості членів Науково-мето­дич­ної комісії (підкомісії).

4.3.6. Пропозиції щодо змін в складі Науково-методичної комісії (підкомісії) в межах строку її повноважень розглядаються на засіданнях секторів Науково-методичної ради та затверджуються відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

5. Організація роботи Науково-методичної ради та науково-методичних комісій (підкомісій).

5.1. Організаційною формою роботи Науково-методичної ради (секторів Науково-методичної ради, Науково-методичних комісій, підкомісій) є засідання.

5.2. Рішення та рекомендації Науково-методичної ради (секторів Науково-методичної ради, Науково-методичних комісій, підкомісій) приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів за умови наявності кворуму, що складає дві третини від загального складу відповідного органу. Як виняток, допускається дистанційна участь членів Науково-методичної ради (секторів Науково-методичної ради) з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

5.3. Засідання Науково-методичної ради оформлюється протоколом, який підписує голова (за його відсутності - один із його заступників) та вчений секретар.

5.4. Засідання сектору Науково-методичної ради оформлюється протоколом, який підписує профільний заступник голови Науково-методичної ради (за його відсутності - координатор сектору) та секретар, обраний із числа членів сектору.

5.5. Засідання Науково-методичної комісії (підкомісії) оформлюється протоколом, який підписує голова (за його відсутності - заступник) та секретар.

5.6. Засідання Науково-методичної ради (секторів Науково-методичної ради, Науково-методичних комісій, підкомісій) є відкритими для громадськості за умови попередньої реєстрації.

5.7. Матеріали для ознайомлення з питань, що виносяться на чергове засідання Науково-методичної ради (секторів Науково-методичної ради, Науково-методичних комісій, підкомісій), розсилаються її членам вченим секретарем (координатором, секретарем) за 10 днів до засідання.

5.8. Подані на розгляд Науково-методичної ради навчальні, науково-методичні, психолого-педагогічні матеріали, проекти стандартів освіти подаються на зовнішню експертизу щонайменше трьом експертам (експертним групам). Оплата послуг зовнішніх експертів здійснюється у встановленому порядку. Висновки експертизи надаються членам Науково-методичної ради та оприлюднюються на веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

5.9. З метою уникнення необ'єктивного розгляду питання чи упередженого прийняття рішення, коли у членів Науково-методичної ради (науково-методичної комісії) існує конфлікт інтересів, вони повинні перед засіданням заявити про це і не брати участі у розгляді зазначеного питання.

5.10. Для забезпечення виконання окремих рішень і рекомендацій Науково-методичної ради (секторів Науково-методичної ради, Науково-методичних комісій, підкомісій) вводяться в дію наказами Міністерства освіти і науки України.

5.11. Рішення, рекомендації та пропозиції Науково-методичної ради (сектору Науково-методичної ради) розглядає Колегія Міністерства освіти і науки України.

5.12. Пленарні засідання Науково-методичної ради скликаються для вироблення перспективних напрямів, планування своєї діяльності, підведення підсумків роботи і вирішення стратегічних завдань розвитку системи освіти відповідно до окремого плану роботи, але не менш як один раз на рік.

5.13. Засідання сектору Науково-методичної ради проводяться у строки, які визначаються окремим планом, що затверджується щорічно на початку навчального року головою (заступником голови) Науково-методичної ради. За необхідності головою Науково-методичної ради, його заступниками або координатором можуть скликатися оперативні засідання.

Голови науково-методичних комісій і підкомісій мають право брати участь у засіданнях сектору Науково-методичної ради з правом дорадчого голосу.

5.14. Засідання науково-методичних комісій (підкомісій) проводяться у строки, визначені окремим планом, який затверджується на початку навчального року на засіданні науково-методичних комісій (підкомісій). За необхідності головою науково-методичної комісії (підкомісії) можуть скликатися оперативні засідання.

5.15. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Науково-методичної ради здійснює Інститут модернізації і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

5.16. Інститут модернізації і змісту освіти Міністерства освіти і науки України має право укладати угоди цивільно-правового характеру з розробниками стандартів освітньої діяльності і стандартів освіти в межах відповідної бюджетної програми.

5.17. Відрядження членів Науково-методичної ради та науково-методичних комісій здійснюється Інститутом модернізації і змісту освіти Міністерства освіти і науки України в межах відповідної бюджетної програми.

Категорія: МОН України: накази 2016 | Додав: Peter
Переглядів: 974 | Завантажень: 255 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 368
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0