Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » МОН України: листи 2016

Про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» у 2015 році
[ Викачати з сервера (2.58 Mb) · Скачати дистанційно () ] 09.02.2016, 13:24

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

Від 29.09.2015 № 2.1/10-333

Ректорам (директорам) обласних
інститутів післядипломної
педагогічної освіти, Київського
університету імені Б. Грінченка

Про Всеукраїнський конкурс
«Класний керівник року» у 2015 році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 962 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році» надсилаємо інструктивно-методичні матеріали щодо проведення зазначеного конкурсу.

Просимо довести до відома всіх зацікавлених осіб.

Додатки: на 11 арк.

Директор                                                         Н. Б. Вяткіна

 

Додаток 1
до листа Інституту
модернізації змісту освіти
від 29.09.2015 № 2.1/10-333

Інструктивно-методичні матеріали щодо проведення
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році

1. Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» (далі - Конкурс) проводиться на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 962 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році, відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1459 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 р. за № 27/20340.

У 2015 році Конкурс проводиться у наступних номінаціях: «Класний керівник 5-7 класів», «Класний керівник 8-9 класів», «Класний керівник 10-11 класів».

2. До участі у 3-му всеукраїнському турі Конкурсу допускаються переможці 2-го обласного, міського (місто Київ, Севастополь) турів - класні керівники 5-11 класів - вчителі загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем роботи, які мають стаж педагогічної роботи не менше трьох років (далі - учасники). Кількість учасників - по 1 представнику у кожній номінації, тобто по 3 учасники від регіону.

3. Для участі у 3-му всеукраїнському турі Конкурсу департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій необхідно до 01 грудня 2015 року на адресу Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України з поміткою «На Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» (вул. Митрополита Василя Липківського, буд.36, каб.219, м. Київ, 03035) надіслати поштою:

особисту заяву учасника на ім'я голови оргкомітету 3-го всеукраїнського туру Конкурсу, про участь у Конкурсі, яка підтверджує обізнаність з умовами проведення Конкурсу (написана власноруч), (додаток 2). Наголошуємо, що в особистій заяві обов'язково має бути електронне посилання на Інтернет-ресурс, де розміщено матеріали учасника 3-го всеукраїнського туру Конкурсу. Рекомендуємо використати для розміщення матеріалів сервіси Google, а саме Google диска (додаток 3);

анкету учасника Конкурсу встановленого зразка (додаток 4), засвідчену особистим підписом учасника;

лист-подання департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій (обсяг - до 1 друкованої сторінки);

висновок відповідного закладу післядипломної педагогічної освіти про педагогічну та методичну діяльність учасника Конкурсу (обсяг - до 2 друкованих сторінок).

4. Підставою для реєстрації учасника 3-го всеукраїнського туру Конкурсу є наявність повного комплекту документів. Не підлягають розгляду документи, підготовлені з порушенням вимог щодо їх оформлення, а також ті, що надійшли із запізненням.

5. 3-й всеукраїнський тур Конкурсу проводиться поетапно протягом грудня 2015 року:

відбірковий (заочно-дистанційний),

фінальний (очний).

6.  Оцінювання матеріалів учасника конкурсу та завдань фінального етапу 3-го всеукраїнського туру Конкурсу здійснюється відповідно до критеріїв, встановлених журі 3-го всеукраїнського туру Конкурсу.

При оцінюванні матеріалів учасника конкурсу та завдань фінального етапу увага звертатиметься на загальну ерудицію конкурсанта, вміння виділяти актуальні проблеми, які постали перед сучасною школою у контексті виховання особистості, здатної забезпечувати розвиток Української держави; уміння визначати основні стратегії національно-патріотичного виховання, а також рівень практичної значущості поданих матеріалів (актуальність, оригінальність, новизна, технологічність, стилістична грамотність).

7. Підсумок відбіркового (заочно-дистанційного) та фінального (очного) етапів 3-го всеукраїнського туру Конкурсу є колегіальним рішенням журі Конкурсу, тому перегляду не підлягає. У разі виникнення конфліктних та/або суперечливих питань щодо результатів оцінювання конкурсних змагань роз'яснення учасникам надає голова журі.

8. Результати проведення відбіркового (заочно-дистанційного) та фінального (очного) етапів 3-го всеукраїнського туру Конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписує голова та відповідальний секретар журі Конкурсу.

9. На відбірковому (заочно-дистанційному) етапі 3-го всеукраїнського туру Конкурсу членами журі оцінюються: матеріали учасника, розміщені на електронному ресурсі, та тестування в режимі он-лайн.

10. Матеріали учасника повинні містити:

опис виховної системи класу з повним розкриттям її компонентів (додаток 5). Виховна система представляється описово та у вигляді моделі (обсяг - до 10 друкованих сторінок);

опис власного педагогічного досвіду, у якому розкрито авторські ідеї щодо переходу від окремих напрямів виховання до проектування виховної системи, розроблення цільових програм та проектів. Обґрунтовано цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом, що передбачає вивчення учнів, психолого-педагогічне діагностування, підпорядковане меті виховання і здійсненню виховного впливу, об'єктивне оцінювання результатів виховної діяльності. Описано організацію виховної роботи за програмою виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей педагогів і батьків, результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів (обсяг - до 5 друкованих сторінок), (додаток б);

презентацію власного педагогічного досвіду в програмі PowerPoint (15 слайдів);

розробки виховних справ (3-4 заняття), що розкривають специфіку системи роботи класного керівника над проблемою, сучасні підходи до організації виховного процесу в класі тощо;

фотоматеріали (4-5 сюжетних фото-, відео);

перелік публікацій класного керівника (якщо такі є).

11. За результатами оцінювання представлених конкурсних матеріалів учасників 3-го всеукраїнського туру Конкурсу визначається по 7 конкурсантів в кожній номінації для проходження «Тестування з теорії та методики виховної роботи», яке проводиться в он-лайн-режимі. Посилання для складання тесту надсилається на електронну адресу учасника. Час та дату проведення буде оголошено заздалегідь.

12. За результатами конкурсних випробувань відбіркового (заочно-дистанційного) етапу 3-го всеукраїнського туру Конкурсу визначається по 3 конкурсанти в кожній номінації, які набрали найбільшу кількість балів, для участі у фінальному (очному) етапі 3-го всеукраїнського туру Конкурсу.

13. Фінальний (очний) етап 3-го всеукраїнського туру Конкурсу передбачає такі конкурсні випробування:

Візитна картка - знайомство з конкурсантом. Журі не оцінюється;

Творчий конкурс «Я - класний керівник»: учасники вирішують педагогічну ситуацію, штучно змодельовану членами журі;

«Педагогічний брифінг»: конкурсне випробування передбачає відповіді на запитання творчого характеру на загальну ерудицію, запропонованими як членами журі, так і учасниками Конкурсу.

14. За загальною кількістю балів конкурсних випробувань відбіркового (заочно-дистанційного) та фінального (очного) етапу 3-го всеукраїнського туру Конкурсу членами журі визначається по три переможці у кожній номінації Конкурсу.

15. Оголошення результатів Конкурсу проводиться урочисто, за участю педагогічної громадськості та висвітлюється в засобах масової інформації.

16. Переможці 3-го всеукраїнського туру Конкурсу нагороджуються відповідними дипломами Міністерства освіти і науки України, решта учасників - грамотами Інституту модернізації змісту освіти.

Примітка:

З організаційних питань конкурсу звертатись за тел.: (044)248-21-38 (Лященко Тетяна Вікторівна, Дейдиш Лариса Анатоліївна); щодо технічних питань: (063)406-09-17 (Волик Іван Анатолійович).

Категорія: МОН України: листи 2016 | Додав: Peter
Переглядів: 503 | Завантажень: 93 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 343
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0