Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » МОН України: листи 2016

Про використання Методичних матеріалів «Організація і порядок проведення медичних оглядів працівників ...
[ Викачати з сервера (46.0 Kb) · Скачати дистанційно () ] 04.03.2016, 15:53

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

від 12.02.2016 № 2.1/10-254

Департаменти (управління)
освіти i науки обласних
та Київської міської
державних адміністрацій,
Інститути післядипломної
педагогічної освіти

Про використання Методичних
матеріалів «Організація і порядок
проведення медичних оглядів
працівників дошкільних і
загальноосвітніх навчальних закладів»

Надсилаємо для використання в навчально-виховному процесі Методичні матеріали «Організація і порядок проведення медичних оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів».

Зазначені матеріали будуть розміщені на сайті Інституту модернізації змісту освіти www.imzo.gov.ua.

Додаток: Методичні матеріали на 4 арк.

Директор                                                                                Н. Б. Вяткіна

 

Додаток до листа Інституту
Модернізації змісту освіти
від 12 лютого 2016 р. № 2.1/10-254

Організація і порядок проведення медичних оглядів
працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів

Методичні матеріали

І. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації розроблені відповідно до статті 31 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» з метою надання медичної допомоги керівникам дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні медичних оглядів працівників, професійна діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення.

1.2. Згідно зі статтею 26 Закону України «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення» працівники дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів (далі - навчальні заклади) повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди.

1.3. Попередні медичні огляди проводяться до прийняття на роботу з метою визначення стану здоров’я працівника та можливості виконання професійних обов'язків під час трудового процесу.

1.4. Періодичні медичні огляди проводяться з метою визначення можливості працівника продовжувати професійну роботу та своєчасного виявлення ранніх ознак гострих та хронічних захворювань, пов’язаних з роботою - професійних захворювань.

1.5. Позачергові медичні огляди працівників навчальних закладів проводяться на вимогу санітарно-епідеміологічної служби, а також на прохання працівника, якщо він пов’язує погіршення здоров’я з умовами праці.

1.6. Керівники навчальних закладів та їх заступники, педагогічні працівники, медичний персонал, працівники харчоблоків, спеціалісти, що беруть участь у навчально-виховному процесі, технічний персонал навчальних закладів, крім вищих навчальних закладів, учні та студенти перед проходженням виробничої практики на об’єктах, працівники яких підлягають обов’язковому профілактичному медичному огляду, проходять обов’язковий профілактичний медичний огляд відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних карток».

Цією постановою затверджено також Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів (далі - Порядок).

1.7. Згідно з пунктами 3 та 4 Порядку терміни проведення обов’язкових медичних оглядів та перелік необхідних обстежень, лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень встановлюються і затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.

1.8. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» визначено Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, періодичність їх проведення, а також Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними у Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Згідно з цим наказом обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання закладу або установи охорони здоров’я, які визначені для проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів таких категорій громадян.

ІІ. Організація обов’язкових медичних оглядів

2.1. Керівники навчальних закладів несуть відповідальність за організацію і своєчасність проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів і недопуск їх до роботи без наявності медичного висновку.

2.2. Якщо працівник ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, керівник навчального закладу має право в установленому законодавством порядку притягнути його до дисциплінарної відповідальності та відсторонити від роботи без збереження заробітної плати.

2.3. Працівники, які не пройшли в установлений термін медичний огляд, до роботи не допускаються.

2.4. Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи;

25. Для проведення обов’язкового медичного огляду керівник навчального закладу:

  • призначає відповідальних осіб за організацію медогляду;
  • узгоджує план-графік проведення медичних оглядів із закладами охорони здоров’я;
  • затверджує план-графік проведення медичних оглядів;
  • здійснює контроль за проведенням медоглядів у строки, зазначені у плані-графіку.

2.6. Позачерговий медичний огляд працівників забезпечується за рахунок коштів навчального закладу:

  • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
  • за ініціативою керівника навчального закладу, якщо стан здоров’я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов’язки.

ІІІ. Порядок організації медичних оглядів

3.1. Особа, відповідальна за проведення медичних оглядів навчального закладу, спільно з представником санітарно-епідеміологічної служби та профспілковим комітетом навчального закладу визначають перелік працівників навчального закладу, які підлягають періодичним медичним оглядам, і складають поіменний список, який затверджується керівником навчального закладу.

Один примірник надсилається до лікувально-профілактичного закладу, що буде проводити медичний огляд.

3.2. Працівники, яких приймають на роботу або які змінюють професію чи місце роботи, направляються інспекторами з кадрових питань навчального закладу або відділу освіти за направленням на попередній медичний огляд за відповідною формою.

3.3. Під час підготовки до проведення обов’язкового періодичного медичного огляду працівників навчальних закладів керівник навчального закладу:

1) організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, і подає ці дані відповідній санітарно-епідеміологічній службі.

2) під час укладання трудового договору інформує працівника під розпис про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

3.4. На час проходження працівником медогляду за ним зберігається місце роботи (посада) і середня заробітна плата.

3.5. Керівник навчального закладу зобов’язаний:

  • виконувати висновки заключного акта медогляду;
  • щорічно на початку календарного року інформувати лікувально-профілактичні заклади, які проводили медичний огляд, про виконання вимог заключного акта минулого року;
  • забезпечити перепрофілювання та працевлаштування працівників у зв’язку зі змінами стану здоров’я за результатами медичного огляду.

3.6. Працівник навчального закладу зобов’язаний проходити медичні огляди у встановленому порядку і у визначені терміни та виконувати медичні рекомендації за результатами медичного огляду.

 

Категорія: МОН України: листи 2016 | Додав: Peter
Переглядів: 581 | Завантажень: 105 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 343
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0